„Obejmując urząd Wójta…”

2014.12.08.28 grudnia w Sadownem odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy, podczas której złożył ślubowanie Wójt Gminy Sadowne, p. Waldemar Cyran.

Przedpołudniową mszą świętą w intencji Gminy Sadowne rozpoczęto uroczystości objęcia stanowiska Wójta Gminy Sadowne przez elekta, p. Waldemara Cyrana.

Zwyczajowo, zwołano II Sesję Rady Gminy Sadowne, w trakcie której – w obecności przedstawicieli władz powiatu węgrowskiego, instytucji powiatowych i lokalnych oraz licznie przybyłej miejscowej społeczności – przedstawiciel Gminnej Komisji Wyborczej wręczył p. W. Cyranowi zaświadczenie o wyborze na stanowisko Wójta Gminy Sadowne.

„Obejmując urząd wójta gminy Sadowne, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Sadowne. Tak mi dopomóż Bóg.” – słowami tymi, które stanowią tekst ślubowania, p. Waldemar Cyran potwierdził fakt objęcia stanowiska, a oficjalnie odebrał je w imieniu Rady Gminy p. Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady.

Wydarzenie to jest znaczące dla społeczności Gminy Sadowne i otwiera „nowy rozdział” w historii Naszej Gminy, a więc p. Waldemar Cyran, już jako Wójt, podziękował za otrzymane wsparcie, zwracając się do obecnych:

„Witam wszystkich przybyłych na tę uroczystą Sesję Rady Gminy Sadowne i jednocześnie pragnę podziękować Państwu, że jesteście razem ze mną w tak ważnym dla mnie dniu.

Szanowni Państwo! Wolą wyborców w Gminie Sadowne na najbliższe cztery lata zagości „Szacunek do ludzi, wiary i tradycji. To hasło towarzyszyło mi przez ostatnie cztery tygodnie, podczas spotkań z Wami. Dziękuję za liczny udział w wyborach, za odpowiedzialną postawę, dzięki której dziś mogłem przed Państwem złożyć ślubowanie Wójta Gminy Sadowne. Dziękuję również za zaufanie jakim mnie obdarzyliście, oddając na mnie swój głos. Obiecuję, że tego zaufania nie zawiodę. Będę godnie i należycie reprezentował Gminę Sadowne oraz jej mieszkańców.

Drodzy Państwo! Przed Wójtem, Radą Gminy Sadowne jest wiele zadań do zrealizowania, zadań trudnych, ale nie niemożliwych do wykonania. Wierzę, że przy dobrej współpracy możemy zrobić wiele dobrego dla Naszej Gminy. Gmina Sadowne musi być silną, aktywną i otwartą na współpracę z władzami sąsiednich gmin, władzami powiatu, władzami województwa i jako Wójt, dziś tę współpracę deklaruję.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie, dobre słowo i wsparcie oraz zapewniam wszystkich, że Gmina Sadowne jest w dobrych rękach.”

A mniej oficjalnie, bardziej osobiście – z ust Wójta padły również słowa podziękowania dla konkretnych osób:

„moim Rodzicom – to Wasza olbrzymia zasługa, że dziś staję przed Wami jako Wójt, mojej Żonie Katarzynie – za okazaną cierpliwość i proszę o jeszcze, pani Irenie Dębkowskiej i jej mężowi Mieczysławowi, p. Andrzejowi Wrzoskowi, p. Markowi Zasłonie, p. Tadeuszowi Danajowi, p. Małgorzacie Zyśk, Staroście Węgrowskiemu, p. Krzysztofowi Fedorczykowi, z którego Komitetu Wyborczego startowałem w wyborach, oraz wszystkim Państwu, którzy przyczyniliście się do tego, że dziś jestem Wójtem Gminy Sadowne. Dziękuję Wam bardzo.”

Następnie „posypały” się gratulacje, słowa otuchy i wsparcia, także duchowego, ale i kwiaty oraz uśmiechy zadowolenia i aprobaty „nowego”, w które wstępuje Gmina Sadowne.

Gratulujemy i życzymy powodzenia Wójtowi w zarządzaniu Gminą. Liczymy na „szacunek do ludzi, wiary i tradycji”.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński