OPOWIEŚCI, HISTORIE, LEGENDY BROKOWSKIE …. I nie tylko

WALKI W REJONIE MAŁKINI W SIERPNIU 1920 ROKU

WALKI W REJONIE MAŁKINI W SIERPNIU 1920 ROKU

Na przełomie lipca i sierpnia wojna była jeszcze dość daleko.

Parafia Sadowne. Regest zmarłych 1795–1810

Parafia Sadowne. Regest zmarłych 1795–1810

Regest, na podstawie którego sporządzono opracowanie, zawiera jedynie imiona i nazwiska zmarłych oraz numery aktów chrztu i stron ksiąg kościelnych.

O początkach brokowskiej straży ogniowej na łamach prasy

O początkach brokowskiej straży ogniowej na łamach prasy

Ledwie zaczynało się wyczekiwane przez wszystkich lato, a już z całego kraju napływała lawina doniesień o pożarach, które wybuchały czy to z powodu nieostrożności, czy to od pioruna.

PRZEZ BROK POD GRUNWALD

PRZEZ BROK POD GRUNWALD

Słynący z przywiązania do swawoli Żmudzini, wiele pod krzyżackim butem cierpieli. Ich obecni władcy, kapłani, nauczyciele byli siłą narzuceni i całkowicie odizolowani od ludu.

ROK 1921

ROK 1921

List z Ameryki spisany ręką pochodzącego z parafii Sadowne Stefana Wycecha.

PARAFIA SADOWNE. REGEST ZMARŁYCH 1730–1794

PARAFIA SADOWNE. REGEST ZMARŁYCH 1730–1794

Regest, na podstawie którego sporządzono opracowanie, zawiera jedynie imiona i nazwiska zmarłych oraz numery aktów chrztu i stron ksiąg kościelnych.

O Broku i okolicy u schyłku XIX wieku na łamach „Gazety Świątecznej”

O Broku i okolicy u schyłku XIX wieku na łamach „Gazety Świątecznej”

Prezentujemy kolejny fragment historii regionu opowiedziany przez naocznych świadków tamtych wydarzeń. Trzy listy dotyczą oświaty i czytelnictwa w parafii Brok.