Posts Tagged ‘księga ochrzczonych parafii Sadowne’

Parafia Sadowne. Księga ochrzczonych 1710–1744

Parafia Sadowne. Księga ochrzczonych 1710–1744

Wpisy zawierają kolejno: datę ochrzczenia i numer wpisu; miejsce narodzin; dane duchownego, który dziecko ochrzcił; imię i nazwisko ochrzczonego;

Parafia Sadowne. Księga ochrzczonych 1745–1774

Parafia Sadowne. Księga ochrzczonych 1745–1774

Wpisy zawierają kolejno: datę ochrzczenia i numer wpisu; miejsce narodzin; dane duchownego, który dziecko ochrzcił; imię i nazwisko ochrzczonego;

Parafia Sadowne. Księga ochrzczonych 1798–1810

Parafia Sadowne. Księga ochrzczonych 1798–1810

Od końca roku 1797 wpisów w księgach parafialnych dokonywano w tabelach podług wzoru wymaganego przez władze austriackie. Nic więc dziwnego, że sadowieńscy duchowni nadali księdze ochrzczonych z tego okresu nazwę „austriackie urodzenia”.

PARAFIA SADOWNE. REGEST OCHRZCZONYCH 1704–1762

PARAFIA SADOWNE. REGEST OCHRZCZONYCH 1704–1762

Regest, na podstawie którego sporządzono opracowanie, zawiera jedynie imiona i nazwiska ochrzczonych oraz numery aktów chrztu i stron ksiąg kościelnych.