Niewybuchy przy torach

Jak dowiadujemy się, w godzinach popołudniowych 22 listopada w obrębie stacji kolejowej Sadowne Węgrowskie ujawniono około 30 niewybuchów.

Składowisko niewybuchów ujawnili pracownicy firmy budującej wewnętrzną drogę przy torach kolejowych i na wysokości dawnego peronu stacji Sadowne Węgrowskie. Wg KPP w Węgrowie, niewybuchy pochodzą z okresu II wojny światowej. Na miejscu zabezpieczyli je pirotechnicy tej Komendy Policji, ruch pociągów odbywa się normalnie, czynny jest też przejazd kolejowy przy stacji PKP Sadowne Węgrowskie.

Do czasu rozminowania w dniu 23 listopada przez saperów teren jest nadzorowany przez policjantów. Do akcji zabezpieczenia terenu i wspomagania służb mundurowych włączyli się także: Wójt Gminy Sadowne, Jego Zastępca oraz Jednostki podległe Gminie, których, jak wiadomo, jednym z zadań jest bezpieczeństwo mieszkańców.

Decyzja o wstrzymaniu ruchu pociągów i ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkańców zostanie podjęta bezpośrednio przed przystąpieniem do usunięcia niewybuchów.

Tekst: Sławek Chyliński

Foto: KPP w Węgrowie