Posts Tagged ‘Stacja kolejowa Sadowne Węgrowskie’

Niewybuchy przy torach

Niewybuchy przy torach

Jak dowiadujemy się, w godzinach popołudniowych 22 listopada w obrębie stacji kolejowej Sadowne Węgrowskie ujawniono około 30 niewybuchów.