Sadowieńskie obrazy

Okupacyjna administracja – cz. II

Okupacyjna administracja – cz. II

Jan Wycech, nie bacząc na sytuację polityczną w jakiej znalazł się nasz kraj, dość odważnie i łacno podjął się tego niełatwego, a nawet rzec można, bardzo trudnego zadania.

Okupacyjna administracja

Okupacyjna administracja

Pierwszym organem władzy okupacyjnej w Sadownem była komendantura mieszcząca się w ocalałym z pogromu wojennego domu Juliana Chełchowskiego.

Sadowne w niewoli hitlerowskiej

Sadowne w niewoli hitlerowskiej

Smutny i bardzo bolesny widok przedstawiało Sadowne po wkroczeniu okrutnych zwycięzców spod znaku złamanego krzyża.

Wieczna chwała…

Wieczna chwała…

Wieczna chwała Bohaterom polskiego września!

Tragiczny wrzesień – cz. II

Tragiczny wrzesień – cz. II

Na terenie Sadownego i w jego okolicznych lasach znajdowała się jeszcze wtedy duża ilość ustępujących spod Różana wojsk polskich, należących do 41 DP grupy operacyjnej WYSZKÓW.

Tragiczny wrzesień

Tragiczny wrzesień

W nocy z 2 na 3 września na stacji kolejowej w Sadownem wyładowały się pułki wileńskie…

OŚWIATA I KULTURA – cz. VII

OŚWIATA I KULTURA – cz. VII

Rozwijająca się coraz bardziej z każdym rokiem sadowieńska szkoła, nie mogła w pełni pracować normalnie ze względu na ciągle wzrastającą ciasnotę lokalową.