Zajęcia ze Strzelcami

2016.02.10.3110 lutego strzelcy odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem.

Zgodnie z zapowiedziami, 10 lutego z zaproszenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem skorzystali strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci. O ich udziale w uroczystościach na terenie naszej gminy i prowadzonych szkoleniach pisaliśmy już wielokrotnie, a i tym razem pojawili się nie w celu towarzyskich odwiedzin, a przeprowadzenia feryjnych zajęć dla dzieci oraz wszystkich zainteresowanych współdziałaniem ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec”.

Strzelcy, pod dowództwem st. sierż. ZS Michała Józefowskiego, podzielili swoje zajęcia na dwie części. W pierwszej zainteresowani mogli zobaczyć pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także sami przeprowadzić resuscytację zmierzającą do przywrócenia czynności życiowych poszkodowanego – w tym przypadku użytego do ćwiczeń fantoma. Swój czynny udział w zajęciach miał również Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran, który jako pierwszy postanowił „uzdrowić” fantoma.

Druga część zajęć to pokaz wojskowego umundurowania i uzbrojenia, a także nauka rozkładania na części pierwsze i ponownego złożenia karabinka automatycznego kbk AK, który pozostaje nadal stałym uzbrojeniem żołnierza Wojska Polskiego.

Zajęcia i szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci (ale nie tylko). Z zaciekawieniem obserwowały kolejne etapy resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zapoznawały się z zasadami udzielania pierwszej pomocy i jej skutkami dla osób poszkodowanych. Ze zrozumieniem podchodziły do konieczności stosowania wszystkich przedstawianych zasad, a zwłaszcza ich wpływu na zwiększenie szansy przeżycia poszkodowanego.

Druga część szkolenia to już nauka poprzez zabawę. Jak dobrze pamiętamy, każde dziecko zapewne planuje w przyszłości zostać… żołnierzem. Kontakt z mundurem i mundurowymi dla naszych dzieci jest czymś ważnym i niepowtarzalnym – zwłaszcza, gdy mają możliwość „podyskutowania”, zadawania „tysiąca” pytań i najważniejsze – przymierzenia hełmu, wzięcia do ręki karabinu, choćby był atrapą. Taką możliwość stworzyli im w GOK-u strzelcy, którzy zaprezentowali swoje uzbrojenie. Chętni mogli też sprawdzić z jakich elementów składa się karabin czy pistolet oraz przymierzyć elementy munduru i wyposażenia.

Jak stwierdzili uczestnicy zajęć, przebiegły one zbyt szybko, bo… były naprawdę ciekawe i pouczające. Wnioski? Wskazane są częstsze spotkania, w których dzieci mają bezpośredni kontakt z osobami, o jakich czytają w książkach lub oglądają w telewizji. Ważne jest też, iż spotkania takie pozostawiają pozytywne obrazy w psychice młodych ludzi – być może w przyszłości sami zechcą zasilić szeregi braci strzeleckiej, a jest taka możliwość. Jednostka Strzelecka 5001 nadal prowadzi nabór, tworząc także drużyny Orląt na terenie naszej gminy. Można poczytać o tym na stronach internetowych strzelców, naszego Portalu, a informacji może udzielić również Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem.

Zachęcamy do obserwowania wydarzeń związanych z Jednostką Strzelecką 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci, która działa na naszym terenie, a także podjęcia decyzji o wstąpieniu w jej szeregi.

2016.02.10.30Na koniec dodamy tylko ciekawostkę: podczas dzisiejszego spotkania Portal INFO Sadowne otrzymał z rąk Dowódcy JS 5001 st. sierż. ZS Michała Józefowskiego pismo, w którym Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” młodszy inspektor ZS Marek Matuła składa naszemu Portalowi podziękowania za wszechstronną i bezinteresowną pomoc.

Dziękuję za to uznanie. Oczywiście nadal Portal będzie popularyzował działalność strzelców, którzy wykonują moc „dobrej roboty” wśród najmłodszych naszej gminy, ale też wspierają działania Gminy Sadowne na rzecz odtworzenia struktur Obrony Cywilnej i Obrony Terytorialnej Kraju. Życzymy Wam powodzenia i sukcesów drodzy Strzelcy.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński