Roman Pankiewicz w Bibliotece

2016.03.16.11Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem zorganizowała spotkanie z autorem książki „Niemcy moja mała ojczyzna – drugi żywioł”.

2016.03.16.1216 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadownem odbyło się spotkanie z p. Romanem Pankiewiczem, który prezentował jedną z części napisanej przez siebie „trylogii”. Tym razem jego słuchaczami byli głównie uczniowie Gimnazjum w Sadownem.

2016.03.16.14Roman Pankiewicz, absolwent szkoły hotelarskiej, po kilku latach praktyki w swoim zawodzie postanowił przekwalifikować się na budowlańca i wyruszyć w świat, realizując projekty swojego pracodawcy. Na kanwie wydarzeń w krajach, gdzie przebywał przez dłuższy czas, powstał autorski tryptyk „Trzy żywioły”, który ukazuje życie miejscowej ludności i ciekawostki pomijane w turystycznych przewodnikach.

2016.03.16.15Podróżnik i autor książek podróżniczych, już kilkakrotnie gościł u nas, prezentując m.in. dwie części swojego tryptyku podróżniczego pt. „Trzy żywioły”: „Matuszka Rosija – pierwszy żywioł” i „Islandia – trzeci żywioł”, a także występując jako organizator koncertu artysty zza wschodniej granicy.

2016.03.16.16Tym razem spotkanie było poświęcone jego książce: „Niemcy moja mała ojczyzna – drugi żywioł”, która jest podsumowaniem m.in. trzyletniego pobytu we Frankfurcie n/Menem.

2016.03.16.13

Tekst/foto: Sławek Chyliński