Jesteśmy najlepsi!!!

gbplogoPrzedstawiona ocena czytelnictwa w Powiecie Węgrowskim mówi sama za siebie – jesteśmy najlepsi we wszystkich kategoriach.

Nie mamy sobie równych, tzn. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem,  wg wskaźników na 100 mieszkańców pod względem: posiadanego księgozbioru, zakupu nowości wydawniczych, liczby czytelników czy wypożyczeń.

Przekraczamy znacznie nie tylko średnie wskaźniki Powiatu Węgrowskiego, ale też całego Województwa Mazowieckiego. Brawo czytelnicy i brawo Biblioteka. Czytajmy dalej i więcej!

2016.03.31.2

Tekst: Sławek Chyliński