Unitarka – dzień pierwszy

2016.04.08.118 kwietnia Sadowne powitało strzelców, którzy rozpoczęli tu szkolenie unitarne organizowane przez Jednostkę Strzelecką 5001.

Pierwszy dzień pobytu to oczywiście zakwaterowanie i inne akcenty organizacyjne, ale wojsko, to zawsze wojsko. Zbiórki, meldunki i wzajemne poznanie się przed wspólnymi ćwiczeniami.

Po uroczystym wciągnięciu flagi na maszt strzelców powitał Komendant zgrupowania porucznik Marcin Sochoń, który na co dzień jest oficerem wychowawczym w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran oraz dowódcy poszczególnych Jednostek.

Osiemdziesięciu przyszłych adeptów sztuki wojskowej z Jednostek Strzeleckich w Sadownem, Wołominie, Ząbkach i Płońsku rozpoczęło swoją przygodę żołnierską od rozpakowania się, zajęć wzmacniających kondycję i kolacji. A ze względu na to, że w wojsku musi być wszystko zorganizowane co do minuty, to pierwszego dnia byłoby na tyle – czas na capstrzyk, oczywiście nie dla wszystkich, bo ktoś też musi stać całą noc na warcie. Przecież to wojsko…

Tekst/foto: Sławek Chyliński

Zdjecia w galerii Google>>>