Unitarka – dzień drugi

2016.04.09.15Drugi dzień szkolenia unitarnego strzelcy poświęcili na utrwalanie podstawowych umiejętności żołnierza i kształcenie obywatelskie.

Być strzelcem, to także znać statut strzelecki. Od tego zagadnienia rozpoczęto szkolenie drugiego dnia kursu unitarnego. Następnie: przerabiano zasady żołnierskiego zachowania się, musztrę, szkolenie strzeleckie, rozkładanie i składanie broni oraz poznawano budowę granatów. Podsumowaniem ćwiczeń teoretycznych było praktyczne stosowanie poznanych szyków natarcia i obrony w terenie zalesionym.

Późnym popołudniem strzelcy odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, gdzie odbyli kształcenie obywatelskie. Poprowadził je por. Marcin Sochoń z Oddziału Wołomin ZS im. kapitana Stanisława Brykalskiego, który na przykładzie historii wrześniowej obrony „odcinka Wizna”, popartym prezentacją multimedialną, omówił przedwojenną historię Wojska Polskiego i bohaterskie sylwetki obrońców naszego kraju.

Sekcyjny Mirosław Sobiecki z Oddziału Ząbki ZS im. por. Ludwika Tulińskiego podkreślił natomiast zasady etosu strzeleckiego i rangę wartości, którymi winien kierować się każdy strzelec – honor, poszanowanie historii i tradycji oraz munduru i jego elementów.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński