3 Maja w Sadownem

2016.05.03.1Uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Sadownem rozpoczęto obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka.

Msza święta rozpoczęła się o godz. 11.00 i celebrował ją proboszcz parafii Sadowne ks. Stanisław Wojciechowski. Wierni w tę niedzielę uczcili 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie, a jednocześnie doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia. Niedzielne nabożeństwo było też okazją do uczczenia dnia Świętego Floriana – Dnia Strażaka, który obchodzony jest 4 maja przez brać strażacką. Kościół zapełnił się mundurami strażackimi, a także sztandarami w towarzystwie asysty. Obecność swoją zaznaczyli również strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci i harcerze ze 123. Drużyny Harcerskiej działającej w Szkole Podstawowej w Sadownem.

Po uroczystości religijnej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Brańszczyka i „Sadowianek”uroczystość przeniosła się pod „Kamień Pamięci” na Placu Kościelnym, gdzie Wójt Gminy p. Waldemar Cyran przypomniał historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podkreślił jej wagę, a także delegacje złożyły kwiaty.

Część „strażacka” uroczystości odbyła się już na placu przy Urzędzie Gminy, gdzie można było obejrzeć uroczystą odprawę Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Sadowne. Wręczono również podziękowania: Jednostkom OSP za działalność w 2015 roku, a przedstawicielom współorganizatorów uroczystości za świetne przygotowanie imprezy.

P. Waldemar Cyran, w imieniu Gminy, złożył życzenia dalszych sukcesów druhom i zapewnił ich o swoim wsparciu poszczególnych Jednostek w zakresie podnoszenia ich mobilności przeciwpożarowej.

Imprezę uświetnił także występ Zespołu Śpiewaczego „Sadowianki” oraz Grupy Tanecznej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, a jej uwieńczeniem był poczęstunek i piknikowa biesiada.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Zobacz też film>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński