Ustanowiliśmy rekord!!!

2016.06.10.2W piątek, 10 czerwca na boisku szkolnym w Sadownem biliśmy ogólnopolski rekord we wspólnym czytaniu. Nam się udało!

Celem ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania w jednym momencie była przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jak podkreślają eksperci, jedyna nadzieja na wzrost fatalnych wskaźników czytelnictwa leży w dorastającym pokoleniu, a przewodnią rolę w jej aktywizacji pełnią biblioteki szkolne.  Ostatni raport Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa pokazuje, że 64 % Polaków powyżej 15. roku życia nie czyta książek, dlatego też należało pokazać, że młodzież czyta więcej, a dorośli mają się czego wstydzić. Tak postanowiono i „skrzyknięto się”.

10 czerwca o godz. 10.00 na terenie całej Polski uczniowie i miłośnicy czytelnictwa zebrali się na boiskach szkolnych i wspólnie czytali pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”  – każdy to, na co ma ochotę.

W Sadownem już przed godz. 10.00 na boisko szkolne przybywali pierwsi czytelnicy. Oprócz uczniów, nauczycieli i pracowników miejscowych szkół: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, na apel odpowiedzieli i przybyli z własnymi książkami zainteresowani akcją: p. Wójt Waldemar Cyran z małżonką, przedszkolaki ze swoimi wychowawczyniami, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i inni „miłośnicy czytania”.

Po sygnale dźwiękowym, którym akcję zainicjowała p. Mirosława Renik, rozpoczęło się 15-minutowe czytanie – ważne, bo wspólne i jednoczesne. Ogółem wzięło w nim udział 685 osób. Wygląda więc na to, że czytanie jest bardzo ważne dla wielu osób – dla wielu naszych mieszkańców. Okazuje się, że oprócz udziału w biciu rekordu ogólnopolskiego, udało się nam ustanowić rekord lokalny, sadowieński – we wspólnym i jednoczesnym czytaniu. Kto go teraz pobije?

A przy okazji: uczniowie wszystkich szkół od kilku dni przygotowywali się do happeningu, a dzisiaj od rana widać było młodych czytelników z książkami w ręku, wymieniających uwagi na ich temat. Uczniowie wszystkich szkół przygotowali plakaty i transparenty, min. z hasłem akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, „Lek na głowę jest w aptece, a na mądrość w bibliotece”, „Czytanie nie boli korzystaj z biblioteki do woli!”.

Gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy odpowiedzieli pozytywnie na hasło i włączyli się we wspólne czytanie.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Zobacz też film>>>

Tekst: Mirosława Renik/Sławek Chyliński

Foto: Sławek Chyliński