Dożynki 2016

2016.08.15.1Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminno – Parafialnych było sołectwo Sojkówek, ale główne uroczystości odbyły się 15 sierpnia w Sadownem.

O godz. 11.00 wieńce dożynkowe – w asyście Starostów Dożynek, Państwa Renaty i Roberta Dębkowskich oraz przedstawicieli sołectw – wkroczyły do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się msza w intencji rolników koncelebrowana przez ks. Stanisława Wojciechowskiego i ks. Tomasza Duszkiewicza.

Po mszy dalsze świętowanie uroczystym korowodem przeniesiono na Plac Kościelny. Uroczystość prowadził Sekretarz Gminy Sadowne p. Zbigniew Bocian. Po oficjalnym powitaniu publiczność miała okazję podzielić się symbolicznie z Wójtem Gminy Sadowne p. Waldemarem Cyranem i jego małżonką chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów zbóż, a obecni na uroczystości przedstawiciele władzy i administracji nagrodzili m.in. wyróżniających się rolników. Wśród nagrodzonych znalazły się małżeństwa: Marzena i Jarosław Ziółkowscy z Orzełka, Ilona i Artur Małetkowie z Zieleńca, Wiesława i Zbigniew Szczechurowie z Sadolesia, Elżbieta i Marian Gucwińscy z Zarzetki, Agata i Wiesław Sędkowie z Sojkówka, Ewa i Witold Ogonowscy z Morzyczyna Włóki oraz Maria i Janusz Gałązkowie z Sojkówka. Z rąk p. Wójta specjalne podziękowania za merytoryczną pomoc miejscowym rolnikom otrzymały również: p. Iwona Olkowska i p. Katarzyna Stefaniak. Była też krótka chwila dla sołtysów, którzy postanowili uroczyście pożegnać ks. Tomasza Duszkiewicza, odchodzącego z sadowieńskiej parafii.

Uroczystość uświetniły też występy zespołów ludowych: „Sadowianki” i „Jarzębina”, a powołana Komisja Konkursowa w składzie pp.: Michał Postek, Ewa Mitowska, Wiesław Kur, Ewa Piórkowska i Zbigniew Bocian, oceniła wieńce dożynkowe. W tym roku za najpiękniejsze wieńce nagrodzono sołectwa:  I miejsce- Sojkówek, II – Sokółka, III – Grabiny, wyróżnienia: Zarzetka, Kołodziąż i Sadoleś. Nagrodzeni też zostali finaliści Konkursu na najpiękniejszy ogród Gminy Sadowne, tj.: za I miejsce – p. Marek Gałązka, Sojkówek, II – p. Agata Wycech, Sadoleś, III – p. Dorota Mianowicz, Sadowne i p. Teresa Wielgat, Zalesie. Nagrody wręczył im p. Waldemar Cyran, sprawujący patronat nad Konkursem, p. Ewa Piórkowska – jego Organizator z ramienia GOK i p. Tomasz Gajewski, PSB Mrówka Sadowne – główny sponsor Konkursu.

Wokół odbywającej się uroczystości dożynkowej goście mogli zapoznać się w przygotowanych do tego celu stoiskach z propozycjami firm i organizacji pracujących na rzecz rolnictwa, a także z prezentacjami twórczości lokalnych artystów. Nie zabrakło też czasu i miejsca na dobrą zabawę dla dzieci z Papą Smerfem czy na wesołym miasteczku oraz dla dorosłych przy dobrej muzyce. Były też  stoiska kulinarne, w tym np. z pokazem pieczenia sękacza lub degustacją dziczyzny przygotowanej przez myśliwych.

Dożynkową zabawę wzbogaciły też występy zespołów muzycznych: „Akord”, „Sami Swoi” i „For Fun Band”.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński