Nie chwalimy się, ale…

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem ponownie zajęła wysoką, 112. pozycję w ogólnopolskim „Rankingu Bibliotek”.

Jak podaje Instytut Książki – narodowa instytucja kultury, w VI Rankingu Bibliotek (prowadzonym przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą”), który podsumowuje pracę wszystkich bibliotek w Polsce, wzięło udział ponad 800 placówek tego typu. W opisie podsumowania Rankingu możemy przeczytać:

Rozesłanych zostało 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. Odpowiedziało nam ponad 760 bibliotek. Wśród bibliotek, które nadesłały ankiety aż 75 posiada filie. Tylko około 35-40 proc. placówek bibliotecznych jest przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, przeważnie są to nowe biblioteki  lub powstające filie. W ponad połowie placówek znajdują się zbiory dla osób niewidzących lub słabowidzących: książki z dużą czcionką czy mówione. Niemal we wszystkich bibliotekach można skorzystać z Internetu, a w ponad 60 proc. także z WI-F. Ponad 60 proc. bibliotek deklaruje że ma swoją stronę internetową… Średni tygodniowy czas otwarcia biblioteki głównej wynosi 42 godziny, filie są otwarte 16 godziny w tygodniu. W bibliotece głównej  na stanowisku bibliotekarskim w przeliczeniu na etaty pracuje 2,6 osoby. Średnia powierzchnia biblioteki wynosi prawie 200 mkw., filii 60 mkw. Średnio na każdy 1000 mieszkańców 145 jest czytelnikami biblioteki. Jedna osoba średnio wypożycza 19 książek rocznie. Średni księgozbiór biblioteki to prawie 40 tys. książek. Około 30 proc. to książki nabyte po 2002 roku. W 2012 roku średnio do jednej biblioteki trafiło ponad 1000 nowych książek. W większości bibliotek dotacje w 2013 roku pozostały na takim samym poziomie jak w 2012 roku. Średnia dotacja dla biblioteki stanowi 1.06 proc. budżetu gminny. To tyle statystyki ogólnej, a jak się to przedstawia u nas?

Gminna Biblioteka Publiczna w 2016 roku zajęła bardzo wysokie – 112. miejsce. W podsumowaniu swojej działalności uzyskała punktów, na które miało wpływ kilka czynników: m.in. liczba czytelników na 1000 mieszkańców, wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach, księgozbiór na 1000 mieszkańców, liczba książek nabytych przed i w 2005 roku, a także wysokość uzyskanych dotacji.

Ale, co najważniejsze, sadoweńska Biblioteka, oprócz 112. miejsca na ponad 800 placówek w kraju, uplasowała się na 9. miejscu w województwie mazowieckim. Dla przykładu: niżej w rankingu znalazły się biblioteki: w Łochowie – 515. miejsce, Małkini Górnej – 250. miejsce i w Broku – 195. miejsce. A więc trudno nie zauważyć, iż Nasza Gmina przoduje w okolicy pod względem czytelnictwa i jakości działań prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

I aż szkoda, że zazwyczaj w takich rankingach wyróżnia się tylko pierwszą „dziesiątkę”, a w stołecznym Pałacu Rzeczypospolitej, będącym jedną z siedzib Biblioteki Narodowej, mogli odebrać nagrody tylko zwycięzcy Rankingu Bibliotek 2016.

Jak podkreślano podczas tej uroczystości, biblioteki są częścią setek lat szlachetnego dziedzictwa narodu, a drogą do rozwoju Polski jest rozwój małych bibliotek. Jak mówił prezes Instytutu Książki Dariusz Jaworski – Samorządy często mają dylemat: inwestować w drogi czy w biblioteki. Ale zapytał też: po co drogi, które nie prowadzą do bibliotek? I jest to słuszne pytanie!

Podsumowując: brawa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem. Oby rozwój czytelnictwa w Gminie Sadowne nadal postępował w takim tempie, a „dróg do biblioteki przybywało”.

Pełna lista jest już dostępna na stronach internetowych „Rzeczpospolitej”>>>

Tekst: Sławek Chyliński

Źródła:

http://www.instytutksiazki.pl/w-instytucie,o-nas,30398,wyniki-rankingu-bibliotek.html

http://www.rp.pl/instytutksiazki