Spotkanie sołtysów

„Życie włodarza wsi to nie sielanka…

…Trzeba działać i cierpliwie pokonywać trudności. Jak aktywizować, zarażać entuzjazmem i czego życzyć sołtysom z okazji ich święta?”

21 marca w ciekawy sposób o tym wszystkim opowiedziały przedstawicielki Stowarzyszenia „Sołtysi Mazowsza”: p. Grażyna Jałgos – Dębska – Prezes i p. Maja Winiarska – Czajkowska – Sekretarz. Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne i oprócz sołtysów Gminy Sadowne wzięli w nim udział pp.: Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski, Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy Sadowne i Zbigniew Bocian – Sekretarz Gminy.

Bohaterki spotkania, członkinie Stowarzyszenia „Sołtysi Mazowsza” na przykładzie miejscowości Opypy, w której zamieszkują, ciekawie opowiedziały o nowych inicjatywach lokalnej społeczności, inwestycjach, sposobach pozyskiwania środków na ich realizację, funduszu sołeckim i sukcesach, wśród których najwyżej cenioną jest integracja mieszkańców, a także o wielu, wielu innych ciekawostkach z życia sołtysów.

Włodarze naszych wsi zapewne chętnie skorzystają z tych podpowiedzi, choć każda lokalna społeczność jest specyficzna i czasami ciężko jest odwzorować ciekawe pomysły na własnym gruncie, ale… można spróbować.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński