Tylko Sadowne profilaktyką stoi?

22 marca przedstawiciele organizatorów tegorocznych ferii zimowych w Sadownem z rąk Wojewody Mazowieckiego odebrali oficjalne podziękowanie.

W przeddzień ferii zimowych 2017 na Mazowszu Wojewoda Mazowiecki, wspólnie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji i Komendantem Stołecznym Policji, ogłosił konkurs na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno – edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie tych ferii zimowych.

Z uwagi na to, iż Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sadownem, przygotował na okres ferii dla dzieci ze szkól z terenu Gminy program profilaktyczny zatytułowany „Smak życia”, postanowiono przystąpić do ogłoszonego konkursu.

O realizacji programu „Smak życia” w Naszej Gminie pisaliśmy na łamach INFO Sadowne w artykułach: „Minął tydzień ferii” i „II tydzień ferii w Sadownem”. Sprawozdanie z tych działań, zgodnie z regulaminem, przesłano do organizatora konkursu.

22 marca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu – Sadowne reprezentowały Panie: Ewa Piórkowska i Barbara Stanisławczyk.

Jak się okazuje, organizatorzy przygotowali tylko jedną nagrodę dla głównego laureata, którym zostało Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Powołana Komisja konkursowa w ocenie 28. przyjętych projektów brała pod uwagę: ich innowacyjność i pomysłowość, uniwersalność, promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, agresji i przemocy, a także przekazywanie elementów wiedzy wiktymologicznej. Dodatkowo pod uwagę brano współpracę z partnerami społecznymi, instytucjami i organizacjami, które wśród ustawowych lub statutowych działań wpisane mają zadania z obszaru bezpieczeństwa, profilaktyki i promocję szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Sadowieński projekt oceniono wysoko i nasze przedstawicielki za jego realizację otrzymały specjalne podziękowanie z rąk organizatorów: Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, Mazowieckiego Kurator Oświaty Aurelii Michałowskiej, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marka Świszcza i p.o. Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Rafała Kubickiego.

Gratulujemy! Dziwne jest tylko, że… jak się okazuje, w naszym powiecie tylko Sadowne profilaktyką stoi – jako jedyni z powiatu węgrowskiego wzięliśmy udział w tym konkursie, a chyba wszystkim leży na sercu dobro naszych dzieci.

Tekst: Sławek Chyliński

Foto: GOK Sadowne

Źródło: www.mazowiecke.pl