Ks. Jan Twardowski…

…na stałe już pozostanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Grabinach.

9 czerwca w Grabinach odbyła się uroczystość nadania imienia ks. Jana Twardowskiego miejscowej Szkole Podstawowej. Rozpoczęła ją Msza Święta w kaplicy w Zarzetce, celebrowana przez ks. bpa Tadeusza Pikusa. W trakcie nabożeństwa dokonano poświęcenia sztandaru, a po przemarszu do Szkoły – w obecności pocztów sztandarowych i zaproszonych gości – ks. biskup poświęcił i odsłonięto ścianę pamiątkową Patrona.

Dalsze uroczystości przeniosły się do sali gimnastycznej, gdzie już odbyła się oficjalna ceremonia nadania imienia Szkole, przekazania sztandaru uczniom i ich ślubowanie na sztandar, a przybyli goście mieli okazję do przekazania swoich życzeń uczniom, pedagogom i lokalnej społeczności w tak uroczystym dniu, jakim jest nadanie imienia Szkole. O swojej znajomości z Patronem ks. Twardowskim pokrótce opowiedzieli przybyli na to spotkanie „świadkowie jego życia” p. Tadeusz Olszewski i p. Teresa Lipowska, a uczniowie szkoły podsumowali uroczystość wierszami, piosenką i tańcem.

Dyrektor Szkoły p. Alina Lipka – Chudzik poinformowała też, iż dzień 9 czerwca w kolejnych latach będzie obchodzony jako Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Grabinach. Padła też propozycja od p. Teresy Lipowskiej, by od przyszłego roku w tym właśnie dniu organizować konkurs recytatorski im. ks. Jana Twardowskiego, w którym chętnie weźmie osobiście udział  – spotkało się to z aplauzem publiczności.

Jedna z pięknych myśli ks. Twardowskiego: „Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych”, która widnieje na ścianie pamiątkowej, jest podsumowaniem całego życia Patrona i przesłaniem dla nas wszystkich. Powinniśmy wziąć ją sobie do serca, a już pewne, że… na zawsze pozostanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Grabinach.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Zobacz też film>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński