Morzyczyn Włóki ma plac zabaw

8 października został uroczyście otwarty i poświęcony plac zabaw w Morzyczynie Włóki.

Jak podają pomysłodawcy tej inwestycji, wszystko zaczęło się od projektu. Polegał on na budowie mini placu zabaw dla dzieci z Morzyczyna Włóki i okolic. Przy świetlicy wiejskiej znajdował się niezagospodarowany plac, który jest własnością OSP. Mieszkańcy wspólnie doszli do wniosku, że jest to odpowiednie miejsce na utworzenie miejsca spotkań dla najmłodszych mieszkańców wioski. Strażacy wyrazili zgodę na realizację tego pomysłu.

Grupa inicjatywna przygotowała stosowny projekt, który zgłoszono do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Regionu Siedleckiego i… udało się. Projekt był tak dobry, że zajął pierwsze miejsce pośród wszystkich zgłoszonych, a FIO przyznało 7 tys. zł, za które zaplanowano zakupić kilka urządzeń, np. huśtawki i zestaw do zabaw.

W realizację projektu (do przygotowania terenu, montażu urządzeń) zaangażowali się wszyscy mieszkańcy Morzyczyna Włóki. Chętnych do pracy było wielu, a wszystkim przyświecała utworzenia miejsca, w którym dzieci mogłyby spędzić czas wolny na wspólnej zabawie.

I w końcu zrealizowano w całości ten pomysł – 8 października uroczyście otwarty został plac zabaw w Morzyczynie Włóki. W stylizowanym wejściu na jego teren wstęgę przecięli inicjatorzy i wykonawcy projektu, a także ci, którzy wspierali tę inicjatywę. Jak powiedział p. Ryszard Decyk – radny Gminy Sadowne i jeden z inicjatorów inwestycji, zasługi należą się głównie pomysłodawcom, ale też mieszkańcom, którzy poparli i własnymi rękami zrealizowali projekt. Ważne było też wsparcie ze strony władz gminnych… – w ich imieniu wstęgę przeciął Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran. Plac oczywiście został poświęcony przez ks. Stanisława Wojciechowskiego – proboszcza tutejszej Parafii.

Uczestnicy tego wydarzenia głośno zadeklarowali, że plac zabaw będzie służył nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, ponieważ przyprowadzając dzieci będą mieli okazję spotkać się i porozmawiać z sąsiadami – tymi bliższymi i dalszymi. I bardzo dobrze.

Brawa dla Morzyczyna Włóki za tę inicjatywę!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński