Płatkownica w starej fotografii…

To był niezwykły wieczór dla mieszkańców Płatkownicy – 27.10 2017 r.     

W tym dniu w Szkole Podstawowej w Płatkownicy podsumowano dwa projekty, do których przystąpili mieszkańcy Płatkownicy: „Płatkownica w starej fotografii” i „Zawsze czysta Płatkownica”.

W kwietniu 2017 r. w Siedlcach, w siedzibie LGD Ziemi Siedleckiej przedstawiciele Płatkownicy: Katarzyna Tyszka, Sławomir Akonom, Paweł Szymanik, Mirosław Pasturczyk, Tomasz Szymanik, Zbigniew Puścion, przedstawili projekty, które zostały wysoko ocenione i otrzymały dotacje.

Mieszkańcy, przybyli na uroczystość 27 października, najpierw podziwiali zorganizowaną wystawę „Płatkownica w starej fotografii”. Ogromne tablice, a na nich wywołane zdjęcia w formacie A4 podkreśliły walory starej fotografii. Było na nich widać nieznane wcześniej szczegóły oraz można było odnaleźć swoich bliskich, sąsiadów, znajomych, koleżanki i kolegów ze szkolnej ławki. Wystawa spotkała się z ogromnym uznaniem. Wywoła refleksję i ożywioną dyskusję przybyłych mieszkańców i zaproszonych gości.

Następnie głos zabrał mieszkaniec Płatkownicy, a zarazem wójt – p. Waldemar Cyran, witając wszystkich zebranych. Przedstawił cele projektu, po czym poprosił o zabranie głosu koordynatorów projektu. Pan Tomasz Szymanik, koordynator projektu „Zawsze czysta Płatkownica” przedstawił zasady działania mobilnych fotopułapek, sposoby rejestracji obrazu, zaprezentował zakupione kosze na śmieci i poinformował o tablicach edukacyjnych, które zostaną umieszczone w widocznych miejscach.

Koordynator drugiego projektu „Płatkownica w starej fotografii” pan Sławomir Akonom zwrócił uwagę na jego osobisty, interpersonalny charakter, który miał zbliżyć i zintegrować mieszkańców. Prowadzący w ciekawy sposób przedstawił zgromadzonej publiczności „kuluary” powstania projektu. Podsumował wyniki konkursu plastycznego „Płatkownica za 100 lat” skierowanego do dzieci. Napłynęło 11 prac, wśród których wyłoniono zwycięzców: I miejsce – Julia Budek, II miejsce – Monika Gałązka, III miejsce – Oliwia Budek. Pozostałe osoby, ze względu na wysoki poziom artystyczny prac, nagrodzono wyróżnieniami.

Kolejnym punktem uroczystości było przeprowadzenie przez pana Sławomira konkursu wiedzy o Płatkownicy. Tu popisała się głównie młodzież szkolna wraz wójtem, który ku zaskoczeniu wszystkich wziął również udział w konkursie. W atmosferze radości, pod nadzorem czujnej komisji: p. Kamila Kiełka i p. Sławomira Chylińskiego, wyłoniono zwycięzców. Wyniki konkursu: I miejsce – Weronika Akonom, II miejsce – Maciej Szymanik, III miejsce – Beata Kalbarczyk, specjalna nagroda powędrowała do „seniora” – p. Waldemara Cyrana.

Po ogłoszeniu wyników p. Akonom przedstawił prezentację multimedialną pt.: „Płatkownica w starej fotografii”, dedykowaną pamięci Ryszarda Dębkowskiego i wszystkim, którzy odeszli, połączoną z wykładem monograficznym  „Płatkownica wczoraj i dziś”.  W swojej prezentacji przedstawił walory historyczno-krajobrazowe wsi, a także starą fotografię. Podczas prezentacji prosił osoby z sali, aby przyszły i opowiedziały o podarowanych przez siebie zdjęciach.

Na koniec podziękowano ofiarodawcom zdjęć, wręczono wszystkim folder autorstwa p. Sławomira Akonoma i według projektu graficznego p. Zbigniewa Bociana. Wzruszeniom nie było końca. Przeszłość, która została przywołana na chwilę, splotła się z teraźniejszością. Nigdy nie dane nam było przeżyć takiego wieczoru. Ciekawa inicjatywa i poczucie, że z tradycji lokalnej, można czerpać tak wiele.

Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek. Ten wieczór pozostanie w naszej pamięci na długo.

Tekst: Elżbieta i Sławomir Akonomowie

Foto: Sławek Chyliński

Zdjęcia w galerii Google>>>