SADOWIANKI – DOŻYNKI – PROSTYŃ

Dziękczynienie za plony Diecezji Drohiczyńskiej. Dożynki w Prostyni.

W uroczystościach  wzięli udział mieszkańcy diecezji, rolnicy a także przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych  lokalnych i wojewódzkich.
Wśród gości był także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego reprezentował Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Wiesław Żyliński, który w imieniu marszałka Jerzego Leszczyńskiego przekazał na ręce Ks. Bp Tadeusza Pikusa w darze ołtarza obraz namalowany przez ucznia Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu.
Święto dziękczynienia za plony rozpoczęło się modlitwą wiernych, zgromadzonych wokół Bazyliki w Prostyni.
Następnie procesja liturgiczna i procesja z wieńcami przeszły na Błonia Prostyńskie, gdzie odbywały się główne uroczystości dożynkowe.

Nabożeństwo dziękczynne  sprawował  Biskup Drohiczyński ks. Tadeusz Pikus.  

Nasze koleżanki z Zespołu Sadowianki również uczestniczyły w tych uroczystościach prezentując nagrodzony na wojewódzkich dożynkach wieniec. Dożynki zakończyło symboliczne podzielenie się chlebem z tegorocznych zbiorów i muzyczne spotkanie plenerowe.

Pamiątkowe zdjęcie z Prostyni: Marysia Szymanik, Wandzia Stryjek, ks. Tomasz Duszkiewicz, Bogusia Danaj, ks. Piotr Arbaszewski, pani Ziółkowska, ks. Stanisław Wojciechowski, Jadzia Borowa i Hania Dębkowska

SADOWNE – SESJA RADY GMINY

30 września 2016r. odbyła się XXV jubileuszowa Sesja Rady Gminy Sadowne. Tym razem radni spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Sesja Rady Gminy Sadowne była okazją do podziękowania naszym mieszkańcom za godne reprezentowanie Gminy Sadowne podczas uroczystości gminnych i ponadlokalnych.

Za udział w dożynkach gminnych i wojewódzkich wyróżnienia otrzymali: Aneta i Adam Oltonowie z Sadownego, którzy byli Starostami dożynek gminno-parafialnych 2015 r. w Sadownem i Starostami dożynek wojewódzkich  2016 r. w Otwocku, gdzie reprezentowali powiat węgrowski wraz z zespołem SADOWIANKI.   Wieniec dożynkowy Sadowianek nagrodzono I miejscem.

Renata i Robert Dębkowscy, którzy byli Starostami dożynek gminno-parafialnych 2016 r. i reprezentowali Parafię na dożynkach diecezjalnych w Prostyni, gdzie nasz wieniec również otrzymał wyróżnienie, jako jeden z najpiękniejszych.  Podobne wyróżnienie za najpiękniejszy wieniec dożynkowy otrzymaliśmy również na Święcie Chleba w Węgrowie.

Wójt Gminy p. Waldemar Cyran wręcza wyróżnienie SADOWIANKOM

Ala Bahniuk, Marysia Szymanik, Henia Kibart, Wandzia Stryjek, Jadzia Borowa

 

 

Na ręce Marysi Szymanik pan Wójt złożył statuetkę z treścią:

Podziękowanie dla Zespołu Śpiewaczego SADOWIANKI za kultywowanie i promowanie tradycji ludowych ,,Ziemi Sadowieńskiej”, a szczególnie w 2016 roku podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Sadownem, Dożynek Diecezjalnych w Prostyni i Dożynek Województwa Mazowieckiego w Otwocku.  

Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” uświetnił uroczystość swoim występem

WIZYTACJA ORDYNARIUSZA DIECEZJI                            

W dniach 11-13 października 2016 roku.

Ostatni dzień wizyty ks. bpa Tadeusza Pikusa w naszej parafii poświęcony był spotkaniom z najmłodszymi.

Od samego rana 13 października ks. bp Tadeusz Pikus oczekiwany był w gminnych placówkach oświatowych. W kolejności czekały przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, później gimnazjaliści uczniowie naszych średnich szkół.  

Przy tej okazji nastąpiło też podsumowanie całej wizyty Duszpasterza w naszej Parafii, jakże doniosłej i ważnej dla nas – parafian.

Było pięknie, ale też pouczająco, co podkreślali wszyscy mówcy, w tym ks. bp Tadeusz Pikus oraz ks. Stanisław Wojciechowski i Wójt Gminy Sadowne P. Waldemar Cyran, którzy towarzyszyli wizytującemu we wszystkich kolejnych spotkaniach.

Ostatnie natomiast podsumowania i pożegnania z parafianami nastąpiły podczas wieczorowej mszy świętej w naszym pięknym kościele.

SADOWIANKI również pożegnały ks. Biskupa słowami:

Ekscelencjo!!! Czcigodny księże Biskupie!!!

Z różnych okazji przybywa do nas ksiądz Biskup, ale wizytacja kanoniczna jest spojrzeniem na pracę i zaangażowanie ludzi świeckich w parafii.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni i w imieniu własnym oraz Zespołu Śpiewaczego SADOWIANKI dziękujemy za Twój trud posługi biskupiej i duszpasterskiej.

Za wszystko coś w tym czasie dla nas uczynił: wizytując naszą Parafię, spotykając się z naszymi parafianami, również tymi, których dotknął krzyż choroby, cierpienia i bezdomności.

Ale szczególnie dziękujemy za to wyjątkowe spotkanie na Eucharystii, która jest szczytem i źródłem, z którego zawsze chcemy czerpać siły.

Mile wspominać będziemy spotkania z naszym Dostojnym Gościem z racji Twojej ogromnej otwartości, pokory i łatwości, z jaką potrafiłeś nawiązać kontakt z każdą, jakże odrębną grupą parafian. Niech słowa, jakie przyszło nam usłyszeć w ciągu tej wizytacji od naszego Biskupa, stanowią dla każdego z nas zachętę i otuchę na dalsze lata naszej pracy.

My, jako zespół SADOWIANKI obiecujemy, że będziemy brać sobie do serca dobre rady i wskazania, których nam udzieliłeś oraz będziemy podtrzymywać wspaniałe tradycje i obrzędy, jakie przekazali nam nasi rodzice. A otrzymane błogosławieństwo, którego nam udzielisz niech zaowocuje wzrostem i pogłębieniem naszej wiary.

Po wysłuchaniu słów naszego pożegnania ks. Biskup powiedział, że SADOWIANKI są nie tylko wspaniałymi śpiewaczkami, aktorkami, ale również oratorkami, mówiącymi pięknymi słowami.

Dodał również, że sam nie wypowiedziałby tak ciepłych i bogatych w treści słów, które usłyszał od zespołu. Ks. Biskup na zakończenie udzielił wszystkim błogosławieństwa.

BARWY JESIENI

„WĘGROWSKIE BARWY JESIENI”

Węgrowski Ośrodek Kultury już po raz jedenasty gościł u siebie mazowieckich seniorów. W dniach 15-16 października br. odbył się tu XI Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Węgrowskie Barwy Jesieni”. Drugiego dnia Przeglądu na scenie WOK zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” i zdobył uznanie wśród widzów.

  

Info Sadowne:

,,Potrójny efekt! Świetne wykonanie utworów, dobra prezencja i… kolejny sukces”.

Dziękujemy panu Sławkowi Chylińskiemu za słowa pochwały i wsparcia.

Andrzej Olton, Zbyszek Danaj, Hania Dębkowska, Krysia Wetoszka, Marysia Szymanik, Basia Wróbel, Wandzia Stryjek, Bogusia Danaj, Ela Dębkowska, Tereska Piwek, Henia Kibart, Ala Bahniuk

 

CHMIELEW k/SOKOŁOWA PODLASKIEGO

22 października 2016  – Zespół SADOWIANKI zaproszono na Jubileusz XX-lecia Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego.

W jednym z gospodarstw w miejscowości Chmielew k/Sokołowa Podlaskiego spotkała się dość liczna grupa tych wspaniałych ludzi (zapaleńców), którzy działają na rzecz rozwoju i promocji turystyki we wspomnianym stowarzyszeniu agroturystycznym.

A dlaczego SADOWIANKI  tam były???!!! Postaram się krótko opisać.

Pewnego dnia, po wcześniejszej rozmowie telefonicznej, przyszedł na próbę zespołu pan Piotr Olkowski (działający we wspomnianym stowarzyszeniu i pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sadowne) z zapytaniem, czy zespół zechciałby przedstawić starą tradycję polskiej wsi, jaką było darcie pierza. Oczywiście, chętnie, no i dalej już wszystko potoczyło się gładko.

Pan Piotr zorganizował dojazd, do Chmielewa, a nawet pomógł, jak to mówią, wprędce, zgromadzić akcesoria potrzebne do inscenizacji, a nasze panie, to przecież wspaniałe aktorki, zawsze w pełnej gotowości, swoje kwestie recytują, jak pacierz.

Wiele osób jeszcze pamięta czasy, gdy nadchodziła zima, a wraz z nią długie wieczory, które czymś należało wypełnić. Wtedy właśnie odbywało się skubanie pierza, któremu towarzyszyło śpiewanie, żartowanie, a często swatanie córek czy synów.

Zwyczaj darcia pierza zanikł w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku i jedynie przetrwał w repertuarze niektórych zespołów ludowych. Nasz zespół przedstawia ten zwyczaj w bardzo profesjonalny a jednocześnie humorystyczny sposób, bo przecież to spuścizna naszych wspaniałych przodków, dlatego należy ją przypominać.

 

W naszej inscenizacji jest Kasia (Basia Decyk), którą gospodynie swatają z Jankiem (Zbyszek Danaj) z sąsiedztwa, a z tego swatania wynika wiele zabawnych, śmiesznych sytuacji. Są też porady odnośnie nocy poślubnej i całego wspólnego życia małżeńskiego.

Cała inscenizacja przeplatana jest piosenkami ludowymi, które często były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Większość tych piosenek pochodziz XVIII wieku, z okresu wzmożonego zainteresowania wsią, ludowością i polskością. Piosenki łatwo wpadają w ucho, mają proste słowa i melodię, dlatego wszyscy chętnie włączają się do wspólnego śpiewania.

Tak też było na spotkaniu Stowarzyszenia Agroturystycznego w Chmielewie.

Są też figlarni chłopcy, którzy płatają figle gospodyniom

 

W Chmielewie w spotkaniu uczestniczyła pani Danuta Grodzka-Wojdyna

 

Pani Danusia pracuje w Oddziale PTTK Węgrów, jest przewodnikiem turystycznym, regionalistą, nauczycielem, animatorem kultury, nauczycielem, działaczką na rzecz rozwoju i promocji turystyki w powiecie węgrowskim ale najważniejsza informacja, to taka, ze jest ,,naszą sąsiadką”. Właśnie tak, pani Danusia mieszka kilkanaście kilometrów od Sadownego w miejscowości Zambrzyniec.

Teraz podam informacje uzyskane z Internetu na temat pani Danusi i jej działalności:

,,W otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego znajduje się magiczne miejsce pełne kultury, rozrywki, rekreacji, sztuki i… świetnej atmosfery. Galeria Zambrzyniec – Danuta Grodzka-Wojdyna i jej małe królestwo.

Danuta Grodzka-Wojdyna, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego oraz Galerii Zambrzyniec, kulturą i turystyką zajmuje się od 35 lat.
///– ,,Działam w tym obszarze zawodowo i społecznie. Wraz z mężem od 4 lat prowadzimy agroturystykę, no i pojawił się pomysł stworzenia dodatkowej atrakcji. Na początku miała to być tylko dla naszych gości.

W miarę upływu czasu zaczęliśmy tu adaptować stodołę. Pewne wzorce ściągnęłam od innych ludzi, którzy urządzają w obiektach gospodarstwa tego typu galerie i muzea. Ponieważ ta nasza stodoła od dawna nie spełnia roli, jaką powinna, w rezultacie mogliśmy to pomieszczenie wykorzystać na stworzenie czegoś niecodziennego, zwłaszcza w naszym regionie – opowiadała Danuta Grodzka-Wojdyna o początkach galerii.///

Misja, którą właściciele obrali już na starcie, była chęć „sprowadzenia” kultury ludowej pod strzechy. W ostatnich tygodniach galeria wprost tętniła życiem, a wszystko za sprawą wystawy słynnej twórczyni ludowej, Małgorzaty Pepłowskiej.

///– Wystawa cieszyła się dużym uznaniem. Twórczość pani Małgorzaty jest bardzo znana i nie trzeba było tutaj galerii, żeby jej sztukę pokazać. Chodziło mi przede wszystkim o to, żeby z tak wielką artystką mogli spotykać się ludzie zwykli, nie tylko znawcy i koneserzy. Na skutek tego, że zainteresowanie nią z dnia na dzień rosło, wystawa została przedłużona. Przez trzy tygodnie otwieraliśmy galerię i codziennie ktoś ją odwiedzał – powiedziała Grodzka-Wojdyna.”///

Po spektaklu SADOWIANEK p. Piotr Olkowski opowiedział śmieszne zdarzenie związane z propozycją, naszych występów podczas przyjęcia i konsumpcji zgromadzonych na jubileuszu.

Ja tylko wspomnę, że największy postrach wzbudził gąsior, który miał być oskubany w ten jesienny wieczór…ale o to proszę pytać pana Piotra, a na pewno ze szczegółami opowie.

SADOWIANKI z panią Danusią

 

PRÓBA Zespołu Śpiewaczego  Sadowianki.

27 października 2016 odbywała się próba Sadowianek, na której zespół przygotowywał się na Galę Finałową XI Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów „Węgrowskie Barwy Jesieni”.

W sąsiednim pomieszczeniu odbywała się również mała uroczystość, na którą zostaliśmy zaproszeni.

Była to niespodzianka przygotowana dla zespołu przez p. Piotra Olkowskiego w podziękowaniu za wspaniały spektakl ,,Darcia pierza”, przedstawiony podczas obchodów Jubileuszu XX-lecia Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego.

SADOWIANKI z rodziną p. Piotra i przyjaciółmi

 

Nie obyło się bez toastów oraz pamiątkowych zdjęć

 

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2017 (kronika dostępna w zbiorach GOK Sadowne)