5 minut o…

…o zmianie nazwy ulicy Czesława Wycecha w Sadownem.

Witam Państwa!

Drodzy Państwo, zapewne wszyscy z Państwa słyszeli już o problematycznej sprawie zmiany nazwy ulicy Czesława Wycecha w Sadownem. Pisał również o tym Portal Info Sadowne w artykule „Spodziewaliśmy się tego” (http://info.sadowne.pl/?p=17034). Mówiąc krótko, chodzi o to, że zgodnie z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Urzędzie Gminy w Sadownem spoczywa obowiązek zmiany nazwy tej ulicy.

Przyczyna? Patron tej ulicy, Czesław Wycech znalazł się na liście osób związanych z totalitarnym systemem PRL, którą sporządził Instytut Pamięci Narodowej, a która stanowi podstawę zastosowania przepisów ww. Ustawy.

Wg mojej prywatnej oceny i zapewne wielu z Państwa, osoba ta nie zasłużyła na potraktowanie pamięci o niej w ten sposób. Czesław Wycech był osobą zasłużoną dla Gminy Sadowne, dlatego też zwlekałem z terminowym wykonaniem zaleceń Ustawy i zwróciłem się do Instytutu Pamięci Narodowej o opinię w tej sprawie, potraktowanie jej w sposób szczególny oraz odstąpienie od konieczności zastosowania w tym przypadku Ustawy o zakazie propagowania komunizmu…

Nie mogłem pominąć faktu, iż pomimo związku Czesława Wycecha z systemem komunistycznym w okresie powojennym, jego zasługi dla tworzenia w czasie okupacji podziemnego Państwa Polskiego oraz rozbudowy infrastruktury społecznej i materialnej Gminy Sadowne w okresie powojennym są ogromne. Elementy te, dość istotne, zostały pominięte w postępowaniu weryfikacyjnym IPN.

Pomimo moich uwag, w ostatnich dniach do Urzędu Gminy w Sadownem trafiło pismo Dyrektora Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego, w którym informuje o przystąpieniu organu nadzoru do realizacji kompetencji zastępczych. Znaczy to, że decyzją Wojewody może i tak zostać zmieniona nazwa przedmiotowej ulicy.

Moje negatywne stanowisko w sprawie zmiany nazwy ulicy Czesława Wycecha w Sadownem poparła również Rada Gminy Sadowne, która w dniu 31 października 2017 r. podczas XXXIX Sesji na moją prośbę podjęła dyskusję nad tym zagadnieniem.  Daje mi to możliwość realizacji dalszych czynności w kwestii uzyskania zgody władz nadrzędnych na odstąpienie od realizacji zaleceń Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu…, jednak efektów ich nie da się na dzień dzisiejszy przewidzieć… Czas pokaże…

Pozdrawiam Państwa!

Waldemar Cyran

Wójt Gminy Sadowne