Niepodległość – ważne słowo

Dla nas wiele ono znaczy, a 11 listopada pojawia się na ustach wszystkich – obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.

Tak ważna rocznica i Święto godnie i uroczyście obchodzone jest również w Gminie Sadowne. Obchody rozpoczęła uroczysta Sesja Rady Gminy Sadowne, na wstępie której Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” oraz wszyscy obecni odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego – Hymn Polski”, a jej zwieńczenie stanowiła pieśń patriotyczna, równie ważna dla wszystkich – „Rota”.

Sobotnia Sesja Rady Gminy miała głównie jeden cel – uczczenie tak doniosłego dla wszystkich Polaków Święta i przyjęcie stanowiska w sprawie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zgodność przyszłorocznych planów rocznicowych Wójta Gminy p. Waldemara Cyrana i Rady Gminy Sadowne skutkowała jednogłośnym przyjęciem pełnej treści projektu Stanowiska, które przytoczył Przewodniczący Rady p. Piotr Olkowski. Stanowisko Rady Gminy Sadowne z dnia 11 listopada 2017 roku w sprawie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, z uwagi na jego doniosłość, przytoczymy tu w całości:

„11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów i walk powstańczych przeciwko zaborcom Polska odzyskała niepodległość. W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania Niepodległości.

W roku bieżącym, przygotowując się do obchodów zadbaliśmy o miejsca pamięci dokonując renowacji pomnika Tadeusza Kościuszki oraz kwatery wojennej żołnierzy, bohaterów września 1939 roku.

W ramach obchodów tej ważnej rocznicy w gminie Sadowne odbędą się liczne uroczystości patriotyczne, koncerty, konkursy, a także lekcje historyczne dla młodzieży i prelekcje dla dorosłych. W dniu 8 września 2018 roku odbędą się w Sadownem dożynki Diecezjalne przy udziale parafii Św. Jana Chrzciciela w Sadownem, samorządów Gminy Sadowne i Powiatu Węgrowskiego.

Rada Gminy Sadowne, doceniając wagę i doniosłość przypadającej w roku 2018 rocznicy odzyskania niepodległości, postanawia ustanowić najbliższe 12 miesięcy Rokiem Niepodległości w Gminie Sadowne i rozpocząć je z dniem dzisiejszym w 99 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Apelujemy do mieszkańców Gminy Sadowne o włączenie się w obchody poprzez liczny udział w uroczystościach, wywieszanie flagi narodowej w swoich domach oraz podejmowanie innych inicjatyw związanych z Rocznicą.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Piotr Olkowski”

Podczas Sesji znalazła się też okazja do podziękowań bukietem kwiatów opiekunom Zespołu Śpiewaczego „Sadowianki” pp. Waldemarowi Cyranowi i Ewie Piórkowskiej.  Przypomnijmy tylko, że Zespół „Sadowianki” za swoją działalność artystyczną w ostatnich dniach został wyróżniony nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Bezpośrednio po zakończeniu Sesji Rady Gminy w kościele parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sadownem odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny, a następnie na cmentarzu parafialnym – w asyście sztandarów szkół i instytucji gminnych, warty honorowej OSP, Jednostki Strzeleckiej 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci oraz 123 Drużyny Harcerskiej „Włóczykije” – odsłonięto i poświęcono poddaną renowacji kwaterę żołnierzy, bohaterów września 1939 roku.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński