Podsumowano Maraton Siatkarski!

15 lutego godz. 9.30 – oficjalne podsumowanie i zakończenie Maratonu Siatkarskiego.

Oficjalnie zakończono I Charytatywny Maraton Siatkarski w Sadownem. Potwierdziła to właśnie Komisja Rewizyjna, w skład której weszli: p. Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, p. Emil Filipiak – Prezes KS „Wicher” Sadowne i p. Sebastian Kowalczyk – Wiceprezes KS „Wicher” Sadowne.

Za punkt kulminacyjny Maratonu uznano komisyjne podliczenie zebranych w Sadownem, podczas Maratonu, środków finansowych i przekazanie ich za pośrednictwem miejscowego Banku na konto krakowskiej Fundacji MATIO, pod której pieczą znajduje się bohaterka Maratonu – Natalka Subda.

Oczywiście końcowe czynności związane z zamknięciem akcji charytatywnej w Sadownem, odbyły się w godnym miejscu – Urzędzie Gminy Sadowne, a także przy udziale świadków i przedstawicieli Organizatorów tej wspaniałej akcji – członków Klubu Sportowego WICHER Sadowne. Byli tam obecni: p. Kamil Koroś i p. Adam Samsel, którym towarzyszyła mama Natalki – p. Ula Subda.

Jeszcze raz dziękujemy Państwu za „dobre serca”, udział w tej akcji i wsparcie nie tylko finansowe, ale też duchowe. Jak podają Organizatorzy akcji, zebrane środki finansowe powinny pokryć koszty leczenia Natalki przynajmniej na najbliższych kilka miesięcy.

I jeszcze oficjalnie – ogłaszamy zamknięcie I Charytatywnego Maratonu Siatkarskiego „Gramy dla Natalki”. WIELKIE DZIĘKI!

Tekst: Sławek Chyliński

Foto: Karolina Klimek