„Żyj tak, aby ślady twych stóp przetrwały Cię”

Dzień 2 marca 2018 r. wpisał się w niecodzienny sposób w pamięci mieszkańców Płatkownicy i gości, którzy przybyli do gmachu Szkoły Podstawowej w Płatkownicy.

Ci, którzy pragnęli poznać lub pogłębić wiedzę o błogosławionym ks. Edwardzie Grzymale mogli w tym dniu zapoznać się z prezentacją multimedialną „Śladami księdza Edwarda. Kołodziąż- Dachau”, opracowaną przez p. Sławomira Akonoma. Dokumentacja fotograficzna miejsc pobytu Błogosławionego, szczegółowy życiorys z analizą jego tekstów oraz wspomnienia o księdzu pozwoliły zebranym poznać proces dojrzewania wiary.

Poznając sylwetkę Błogosławionego, warto podkreślić, że odznaczał się niezwykłymi przymiotami. Był zdolnym, pracowitym i wytrwałym w dążeniu do celu, znał osiem języków obcych. Dokonał przekładu Ewangelii. Jest wzorem niezłomności i cierpliwości w pokonywaniu trudności. Chętnie się uczył, pomimo przeszkód materialnych. A nade wszystko dał przykład pokory i świętości w realiach obozu koncentracyjnego.

W roku obchodów 100-lecia Niepodległości Polski należy dodać, że całe życie księdza jest bezcenną lekcją patriotyzmu. Zakorzeniony w wierze, języku i kulturze ojczystej dał się poznać jako charyzmatyczny kapłan w Polsce wolnej i zniewolonej.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania.

Elżbieta i Sławomir Akonomowie 

Zdjęcia: Weronika i Sławomir Akonom

Zdjęcia w galerii Google>>>