Najserdeczniejsze życzenia…

…z okazji Dnia Kobiet przekazuje Wójt Gminy Sadowne.