„Jak pies z kotem” po raz drugi

Mieliśmy już przyjemność spotkać się z wolontariuszami warszawskiej Fundacji „Jak pies z kotem”. Było to podczas ubiegłorocznego Festynu Rodzinnego, który odbył się w Sadownem 4 czerwca z okazji Dnia Dziecka.

Przypomnijmy ubiegłoroczne wydarzenie:  4  czerwca na terenie szkolnym w Sadownem odbył się Festyn Rodzinny, któremu w bieżącym roku przyświecało hasło: „W zdrowym ciele trzeźwy umysł”… Jego oficjalne otwarcie nastąpiło w samo południe w Gminnej Hali Sportowej… Przedstawicielka warszawskiej Fundacji „Jak pies z kotem” p. Olga Grądzewicz wraz ze swoimi wolontariuszami zapoznała obecnych z działalnością Fundacji i udzieliła kilku porad na temat zasad opieki nad zwierzętami domowymi, odbył się też pokaz z udziałem piesków Fundacji. P. Olga wręczyła też nagrody uczestnikom i zwycięzcom ogłoszonych wcześniej przez Fundację konkursów – plastycznego i multimedialnego – pod nazwą: „Dbam o swoich zwierzęcych przyjaciół”. Wszyscy jego uczestnicy otrzymali od Fundacji drobne upominki, a autorzy najlepszych prac konkursowych – specjalne nagrody. Kontynuacją tematu opieki nad zwierzętami była też wystawa prac konkursowych oraz przedstawienie pt. „Dwa światy”, które zaprezentowały dzieci uczestniczące w zajęciach teatralnych GOK Sadowne prowadzonych przez p. Danutę Chylińską.

Właśnie, podsumowano wtedy konkurs ogłoszony przez Fundację. Tym razem również Fundacja ogłasza konkurs plastyczny pn. „Zwierzęcy przyjaciel – przyjemność i obowiązek ”. Mogą w nim wziąć udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. Prace konkursowe należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja br.

I uwaga! Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 3 czerwca br. w Sadownem.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, a także wsparcia dobrym słowem i zakupem gadżetów Fundacji „Jak pies z kotem”, której przedstawiciele będą czynnie uczestniczyć w tej imprezie.

Proszę również o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:

REGULAMIN KONKURSU

 „Zwierzęcy przyjaciel – przyjemność i obowiązek ”

organizowanego przez „Fundację JAK PIES Z KOTEM”

Przepisy ogólne

 1. Konkurs „Zwierzęcy przyjaciel – przyjemność i obowiązek” został zorganizowany przez Fundację JAK PIES Z KOTEM .
 2. Celem konkursu jest kształtowanie opiekuńczych postaw w stosunku do zwierząt i ptaków żyjących w najbliższym otoczeniu. Praca może dotyczyć zarówno zwierząt domowych i różnych form opieki nad nimi, jak i zwierząt gospodarskich.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Oceny przysłanych prac dokona Jury w osobie Zarządu Fundacji JAK PIES ZKOTEM. Decyzje Jury
  są ostateczne.
 5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację.
 6. Złożenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
 7. Złożenie pracy oznacza udzielenie zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych prac w różnych  publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

I . Konkurs dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i gimnazjów.

Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie plakatu (format A4, A3).

Technika: płaska, bez materiałów sypkich i plasteliny (rysunek ołówkiem, piórkiem, akwarela, plakatówka, collage, wyklejanka, techniki mieszane, grafika komputerowa).

 • Praca oprócz elementów graficznych może zawierać hasła i informacje dotyczące tematu.
 • Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy. Praca powinna mieć walory edukacyjne.
 • Inne kryteria oceny:
  • zgodność z tematem,
  • estetyka wykonania, efekt wizualny.

II. Konkurs plastyczny dla uczniów oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I -III szkół podstawowych.

Format:  A4

Technika: płaska, bez materiałów sypkich i plasteliny (rysunek ołówkiem, piórkiem, akwarela, plakatówka, collage, wyklejanka, techniki mieszane).

Nadesłane prace konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace grupowe nie będą oceniane.

Przepisy szczegółowe

 1. Każdy autor może zgłosić max. 1 pracę.
 2. Prace plastyczne należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35, 07-140 Sadowne
 3. Do prac należy dołączyć informacje dotyczące autora: imię i nazwisko, wiek, telefon oraz e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.

Terminarz

 1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2018 roku.
 2. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia z nadesłanych zgłoszeń. Jury decyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień.
 4. Ocena prezentacji przez Jury nastąpi w terminie do 1 czerwca 2017 r.
 5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 2 czerwca 2017 r. na stronach Fundacji JAK PIES Z KOTEM. Nagrody zostaną wręczone 3 czerwca 2017 r. podczas Imprezy zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz organizator konkursu.

Jury:

Olga Grąziewicz – prezes Fundacji JAK PIES Z KOTEM

Anna Walentynowicz – zastępca prezesa Fundacji JAK PIES Z KOTEM

Monika Płaza – sekretarz oraz skarbnik Fundacji JAK PIES Z KOTEM

Tekst/foto: Sławek Chyliński