Konkurs im. K. Makuszyńskiego

18 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyły się gminne eliminacje XXXV Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego dla uczniów szkół podstawowych.

Do etapu gminnego, po eliminacjach szkolnych, zgłoszono 8. uczniów (2 – kategoria klas I-III i 6 – kategoria klas IV-VI) ze szkół:

– Szkoła Podstawowa w Sadownem,

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora, a ich prezentacje oceniane były przez Jury w składzie: pp. Anna Rukat – przewodnicząca, Barbara Klimek i Magdalena Zyśk. Eliminacje prowadził p. Sebastian Kowalczyk.

Ostatecznie Jury wskazało zwycięzców, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny:

w kategorii klas I-III

– I miejsce – Amelia Suska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku

– II miejsce – Filip Ilczuk – Szkoła Podstawowa w Sadownem

w kategorii klas IV-VI

– I miejsce – Patrycja Dobosz – Szkoła Podstawowa w Sadownem

– II miejsce – Zuzanna Gierej – Szkoła Podstawowa w Sadownem

– III miejsce – Kinga Rydzewska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe – będą też reprezentować Naszą Gminę w eliminacjach powiatowych Konkursu, które odbędą się 24 maja w Węgrowskim Ośrodku Kultury.

Gratulujemy laureatom i życzymy sukcesu na dalszych etapach tego Konkursu.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński