Sadowne ma Zastępcę Wójta

Chciałbym poinformować, że z dniem 1 czerwca 2018 roku powołałem Pana Marcina Grędę na stanowisko Zastępcy Wójta.

Pan Marcin Gręda ma 36 lat, jest żonaty, ma troje dzieci i pochodzi z Łochowa. Studia ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra politologii. Od dwóch kadencji pełni funkcję Radnego Rady Miejskiej w Łochowie, a ponadto od 2014 roku jest Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach prywatnych, a także przez prawie 3 lata pełnił funkcję pośrednika pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie. Dodatkowo Pan Marcin Gręda posiada bardzo duże doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej, bo prawie 6 lat pełnił funkcję prezesa stowarzyszenia. Jest młody, ambitny i związku z dużym doświadczeniem w pracy samorządowca potrafi dostrzec potrzeby gminy i mieszkańców.

Nowemu Zastępcy życzymy wielu sukcesów, niech wspólna praca przyczyni się do rozwoju Gminy Sadowne i służby na rzecz naszej społeczności. Liczę na owocną współpracę.

Wójt Gminy Sadowne

Waldemar Cyran