Dzień Patrona w Grabinach

W rok po nadaniu imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Grabinach po raz pierwszy obchodzono tu Dzień Patrona.

8 czerwca uroczystości w Grabinach rozpoczęto mszą św. w Kaplicy w Zarzetce, którą celebrował ks. Stanisław Wojciechowski, po czym uczestnicy w zorganizowanym korowodzie przemaszerowali do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinach.

Drugą część uroczystości rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor Szkoły p. Alina Lipka – Chudzik powitała przybyłych gości: p. Waldemara Cyrana – Wójta Gminy Sadowne, p. Piotra Olkowskiego – przewodniczącego Rady Gminy, p. Annę Rukat – Skarbnika Gminy Sadowne, p. Katarzynę Kalbarczyk – inspektora ds. Oświaty, p. Ewę Piórkowską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, p. Jadwigę Gutowską – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz p. Barbarę Bursztynowicz – aktorkę, bliską znajoma księdza Jana Twardowskiego, a także: dyrektorów szkół i przedszkoli, sołtysów, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu, p. Krzysztofa Kalbarczyka – przedstawiciela Koła Łowieckiego Lot, emerytowanych nauczycieli i pracowników, rodziców z przewodniczącą Rady Rodziców p. Anną Sołtysiak, pracowników szkoły i przedszkola, wszystkich uczniów, zaproszonych gości,p. Sławomira Chylińskiego – administratora Info Sadowne i wszystkich, którzy przybyli na tę uroczystość.

I wstęp, zacytujemy tu p. Dyrektor:

Dostojni goście, przyjaciele księdza Twardowskiego, drodzy rodzice, nauczyciele i uczniowie. Dzień 9 czerwca 2017 roku przeszedł do historii naszej szkoły. Dzisiaj mija rok odkąd nasza szkoła nosi imię księdza Jana Twardowskiego, poety, nauczyciela, o którym święty Jan Paweł II mówił: „Tylko On jeden tak pisze i przez swoją poezję prowadzi ludzi do Boga”.

Jesteśmy dumni, że taka szlachetna postać widnieje w na naszym sztandarze. Patron, to bardzo ważna postać. Wokół niej buduje się tradycja. Postać ta wprowadza uczniów w świat wartości.

Czujemy się zobowiązani do czerpania nauki płynącej z mądrości księdza Jana, człowieka niezwykłego, skromnego i dobrego, który pokazał nam, że miłość do bliźniego, przyrody i Boga są najpiękniejsze. Aby w pełni zrozumieć filozofię życia w tym roku szkolnym rozpoczęliśmy wędrówkę śladami naszego patrona. Dzięki uprzejmości organisty pana Tadeusza Olszewskiego zwiedziliśmy mieszkanie księdza Jana w Warszawie. Zachwyciła nas jego prostota i skromność. Cieszymy się również, że udaje nam się gościć wśród nas osoby, które na swojej drodze poznały osobiście księdza Jana. Przypomnę, że w zeszłym roku był to p. Tadeusz Olszewski i pani Teresa Lipowska. Dzisiaj liczymy, że kolejne ciekawostki o naszym patronie przekaże nam nasz honorowy gość – pani Barbara Bursztynowicz.

Zorganizowaliśmy też konkurs recytatorski poezji księdza Jana i zachęciliśmy uczniów do plastycznej interpretacji Jego wierszy.

Dziś nagrodzimy zwycięzców, wysłuchamy wzorowej recytacji, a prace plastyczne wykonane przez naszych uczniów można obejrzeć na korytarzu szkolnym.

Myślę, że kolejne rocznice stworzą okazję do poszerzenia wiedzy o księdzu Twardowskim.

Chciałabym nadmienić, że ulubionym miejscem wakacyjnego wypoczynku księdza Jana było Loretto i pobliski Kamieńczyk. Poeta odnalazł tam wszystko, co było mu najbliższe – las, spokój i ciszę. Tu powstały wiersze, które złożyły się na tom „Niebieskie okulary” oraz „Na osiołku”.

Myślę, że w najbliższej przyszłości postaramy się właśnie tam poszukać śladów naszego patrona.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: p. Waldemar Cyran i p. Barbara Bursztynowicz, która miała przyjemność osobiście poznać ks. Twardowskiego, a także wręczono nagrody zwycięzcom konkursów przeprowadzonych w Szkole i związanych z postacią Patrona – przeprowadzono dwa konkursy szkolne i jeden gminny, który dzięki uprzejmości księdza proboszcza odbył się w pobliskiej kaplicy.

Na początku p. Anna Rukat wręczyła nagrody zwycięzcom szkolnego konkursu dotyczącego plastycznej interpretacji wierszy:

I kategoria – przedszkole i oddział „0”

I miejsce – Julia Kowalczyk

II miejsce – Antoś Perzyna

Wyróżnienia: Kuba Koroś, Zosia Bek, Piotrek Puścion, Ola Wójcik

II kategoria – klasy I – III

I miejsce – Oliwka Krupa, Michał Drelich

II miejsce – Karolina Rybczyńska

III miejsce – Maja Durska

Wyróżnienia: Filip Gurgul, Kacper Kikoła

III kategoria – klasy IV – VII

I miejsce – Aleksandra Kościesza

II miejsce – Alicja Sobolewska

III miejsce – Dawid trojan

Wyróżnienia: Michał Podleś

Kolejne nagrody wręczyła p. Barbara Bursztynowicz zwycięzcom konkursu recytatorskiego przeprowadzonego na etapie szkolnym:

I kategoria – dzieci młodsze

I miejsce – Karolina Rybczyńska

II miejsce – Patrycja Puścion

III miejsce – Michał Drelich

Wyróżnienia: Maja Zarzycka, Piotruś Puscion

II kategoria – klasy IV – VI

I miejsce – Zosia Sołtysiak, Łukasz Ziółkowski

II miejsce – Dawid Trojan

III miejsce – Krystian Szczęsny

Wyróżnienia: Sylwia Wikieł

III kategoria – klasa VII i klasy II – III Gimnazjum

I miejsce – Magdalena Sawicka

II miejsce – Marcin Rusiniak

III miejsce – Magda Ziółkowska

Nagrody laureatom etapu gminnego konkursu recytatorskiego wręczyli: p. Waldemar Cyran i p. Ewa Piórkowska:

I kategoria – klasy I – III

I miejsce – Amelia Suska, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku

II miejsce – Emilia Kania, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku

III miejsce – Karolina Rybczyńska, Szkoła Podstawowa w Grabinach

II kategoria – klasy IV – VI

I miejsce – Kinga Rydzewska, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku

II miejsce – Zuzanna Gierej, Szkoła Podstawowa w Sadownem

III miejsce – Dawid Sobolewski, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodziążu

III kategoria – klasa VII i klasy II – III Gimnazjum

I miejsce – Aleksandra Puścion, Gimnazjum w Sadownem

II miejsce – Iga Kłósek, Gimnazjum w Sadownem

III miejsce – Aleksandra Sobolewska, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodziążu

Finaliści tego Konkursu zaprezentowali się przed szkolną publicznością, recytując wiersze ks. Twardowskiego, a na zakończenie uroczystości odbyły się występy taneczne uczniów i przedszkolaków ze Szkoły w Grabinach.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Zobacz też film>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński