Odpowiedzi są proste…

1 września w Sadownem pojawili się miłośnicy dawnej motoryzacji. Mieli tu… chyba proste zadanie do wykonania.

Już po raz XIV Wołomińskie Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji zorganizowało Zlot Pojazdów Zabytkowych. Jego realizację zaplanowano na 1 i 2 września, a uczestnicy mieli za zadanie pokonanie pierwszego dnia trasy z Wołomina do Broku. Wiek pojazdów i nieznajomość terenu spowalniały przemieszczanie się, ale… każda z załóg otrzymała również dodatkowe zadania do wykonania. Na trasie przejazdu należało odszukać wskazany obiekt i odpowiedzieć na przygotowane pytania z historii lub dnia dzisiejszego miejscowości, w której się znajduje. Tak było również w Sadownem, w Muzeum Ziemi Sadowieńskiej…

Oczywiście dla wszystkich mieszkańców Sadownego pytania są proste i znamy na nie odpowiedzi??? Przytoczmy je i zastanówmy się, jaką wiedzę posiadamy o naszej okolicy. Pytania brzmiały:

A. W Muzeum Ziemi Sadowieńskiej w Sadownem znajduje się duża barć (kłoda, pień).

Pytanie: Ile lat ma ta barć?

B. W Muzeum Ziemi Sadowieńskiej w Sadownem znajdują się tablice, które napisem sławią cara Aleksandra II za wydanie ukazu o uwłaszczeniu chłopów. Były na terenie naszego regionu dwa pomniki z takimi tablicami. Jeden wystawiony przez Niemców – kolonistów z Płatkownicy w Sojkówku, bo tam była kiedyś siedziba gminy Płatkownica, a drugi w Sadownem.

Pytanie: Ile tablic „sławiących cara” jest w zbiorach muzeum?

C. We wrześniu 1939 r. przez teren gminy Sadowne przeszedł oddział mjr Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”. 26 września ułani Hubala uczestniczyli we mszy w Porębie. Z Poręby oddział Hubala przez wieś Udrzyn dotarł do Bugu. W Udrzynie żołnierze wymienili wóz taborowy ze zmęczonym koniem na zaprzęg chłopski i porzucili działo, którego nie mogli przeprawić przez rzekę. Zamek działa wyrzucili do wody, aby broń nie mogła służyć Niemcom. Następnie oddział przeprawił się przez Bug na jego lewy brzeg w pobliżu zabudowań Franciszka Zasłony w Rażnach, a stąd skierował się na Urle i Warszawę. Nie zdążył jednak dotrzeć do celu przed kapitulacją stolicy… Koło z wozu „hubalowego” zostało podarowane Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, gdzie można je obejrzeć.

Pytanie: Proszę podać imię i nazwisko darczyńcy tego koła.

Oprócz uzyskania odpowiedzi na te pytania, uczestnicy Rajdu mieli za zadanie ustalić, z jakimi osobami związane są pomniki czy obeliski znajdujące się przy kościele parafialnym w Sadownem i zaznaczyć na karcie uczestnika właściwe odpowiedzi spośród czterech podanych: kard. S. Wyszyński, T. Kościuszko, św. Hubert, R. Traugutt.

Oczywiście… wszystkie odpowiedzi znamy, nieprawdaż? Ale, jeśli nie do końca jesteśmy pewni, to nic prostszego… pozostają odwiedziny w Muzeum Ziemi Sadowieńskiej.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński