Pasowanie na przedszkolaka…

6 listopada sadowieńskie maluchy pasowano na przedszkolaków.

Uroczystość „Pasowania na przedszkolaka 2018” odbyła się w Sali OSP w Sadownem, a wśród zaproszonych gości znaleźli się ich najbliżsi oraz władze Gminy: Wójt p. Waldemar Cyran, Zastępca Wójta – p. Marcin Gręda i Księgowa p. Anna Rukat. Przybyłych powitała p. Dyrektor Przedszkola Agata Sędek.

Część artystyczna, przygotowana przez przedszkolaków, zachwyciła obecnych, ale najważniejsze przecież były słowa przysięgi i samo „pasowanie”. Dzielnie i z majestatem znieśli je bohaterowie dzisiejszego dnia, którzy również otrzymali swój pierwszy, ważny dokument potwierdzający to wydarzenie.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński