Na setną rocznicę wolnej Polski…

Jeszcze słów kilka o tej znaczącej rocznicy, ale w wierszach p. Elżbiety Sówki.

POLSKA PIĘKNO I KRAJOBRAZ

*

Nasza polska ziemi,a na której żyjemy,

mamy piękne lasy i mnóstwo zieleni.

*

Dużo mamy sadów, ziemia plony daje,

są też piękne miasta, dobre obyczaje.

*

Mamy autostrady, rzeki i jeziora,

na północy duże morze i przepiękna flora.

*

Mamy kopalnie, gdzie węgiel drążymy,

wiele mamy też atrakcji, z czego się cieszymy.

*

Są góry wysokie, wzgórza i doliny,

są zabytki i muzea, tym też się szczycimy.

*

Piękna nasza Polska od gór, aż do morza,

można wiele podziwiać, cudowna przyroda.

*

Warto tutaj mieszkać,

a nasz kraj wciąż kochać.

***

NA SETNĄ ROCZNICĘ WOLNEJ POLSKI

*

Posłuchajcie moi drodzy,

chcę coś wspomnieć o historii,

o rocznicy tak wspaniałej,

będziemy ją pamiętali.

*

Sto lat temu już minęło,

gdy Polska wolną została,

wcześniej była pod pręgierzem,

w niewolę tez się dostała.

*

Trzy mocarstwa dość bogate,

naszą Polskę rozgrabili,

były trzy rozbiory w Polsce,

naród nasz bardzo gnębili.

*

A tym krajem była Rosja,

Prusy, Austria – trzy mocarstwa,

koniec wieku 18,

Polska cierpi nie jest własna.

*

Choć się ludność jednoczyła,

choć patriotów wielu było,

długo byliśmy w niewoli,

nic polskiego też nie było.

*

Chociaż to zbyt długo trwało,

chociaż armia się tworzyła,

lecz nadszedł i dzień wspaniały,

Polska wreszcie wolna była.

*

Armia dzielnie zawalczyła,

wodzem był Józef Piłsudski,

chociaż nie był on sam jeden,

byli inni rezolutni.

*

Ciężko było też zwyciężyć,

wiele osób też zginęło,

ale Polska znowu wolna,

bohaterskie było dzieło.

*

Hołd oddajmy pokoleniom

i tym, co w niewoli byli,

oni bowiem wiele przeszli,

o swe prawa też walczyli.

*

Schylmy czoło dzisiaj wszystkim,

bo dziś wolną Polskę mamy,

cześć i chwała bohaterom,

o nich zawsze pamiętamy.