Nastał „andrzejkowy” czas…

Przed popularnymi imieninami Andrzeja i okresem adwentu odbywają się ostatnie imprezy zabawowe.

27 listopada w miłej, przyjacielskiej atmosferze na balu andrzejkowym w sadowieńskiej Sali OSP bawili się członkowie Sadowieńskiego Klubu Seniora.

Tekst: Sławek Chyliński

Foto: Grażyna Kądziela