Zakończenie kursu w GOK

5 kwietnia następna grupa ukończyła kurs komputerowy organizowany w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Uczestnikom wręczono certyfikaty potwierdzające poniesienie kompetencji cyfrowych.

Zapraszamy następnych chętnych.

Tekst/foto: GOK Sadowne