Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Chcesz wiedzieć czy w miejscowości, w której mieszkasz jest bezpiecznie?

Chcesz anonimowo zgłosić sytuacje w swoim otoczeniu, które uważasz za niebezpieczne? Jeśli tak, to skorzystaj z interaktywnego rozwiązania, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie funkcjonujące od ponad dwóch lat, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania.

Obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które są najbardziej uciążliwe w ich miejscu zamieszkania. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie w 2018 roku odnotowano ponad 590 zgłoszeń. Najczęściej dotyczyły one spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekraczania dozwolonej prędkości,  nieprawidłowego parkowania czy też niewłaściwej infrastruktury drogowej.

Policjanci po potwierdzeniu zgłoszenia, realnie pomagają w rozwiązaniu problemu. Na przykład w sytuacji stwierdzenia złej organizacji ruchu, która zagraża bezpieczeństwu występują do zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu. W przypadku zgłoszeń dotyczących przekraczania prędkości na danym odcinku drogi, kierowane są patrole mundurowych, które monitorują prędkość poruszających się pojazdów w celu kontroli i wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Aplikacja pozwala każdemu obywatelowi przekazać informację o zagrożeniu bezpieczeństwa. Poniżej instrukcja pomocna w dokonaniu zgłoszenia.

  1.        Wejdź na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń dostępną pod tym linkiem https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html
  2.        W oknie wyszukiwania wpisz lokalizację zagrożenia
  3.        Poruszając się po mapie przy pomocy kursora odszukaj miejsce zdarzenia
  4.        W lewym dolnym rogu ekranu, kliknij w czerwone koło i wybierz z listy odpowiednią kategorię zgłoszenia
  5.        Kursor, który przyjął formę krzyżyka, skieruj dokładnie w miejsce, gdzie dochodzi do naruszenia prawa i kliknij
  6.        W oknie, które się pojawiło, wpisz wszystkie dane na temat zdarzenia. W tym miejscu  możesz załączyć zdjęcie lub film dokumentujące zgłaszane zdarzenie.
  7.        Kliknij przycisk ZGŁOŚ

Z aplikacji należy korzystać odpowiedzialnie, ponieważ każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję służb.

Pamiętaj! Aplikacja nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji.

KPP Węgrów