Wręczono certyfikaty!

Kolejni uczestnicy projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” kończyli szkolenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem.

W listopadzie ubiegłego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem rozpoczęły się zapisy na bezpłatne kursy komputerowe w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, do którego przystąpiła Gmina Sadowne.

Projekt obejmuje siedem modułów szkoleniowych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci” i „Kultura w sieci”, a warunkiem bezpłatnego udziału w nim jest wyłącznie wiek – powyżej 25 lat i zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego.

Zadanie to jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Szkolenia w ramach projektu trwają. 16 października dwie dwunastoosobowe grupy nauczycieli podsumowały trwający 16 godzin szkoleniowych modułu pn. „Moje finanse i transakcje w sieci”, a uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty, które wręczyli im organizatorzy i prowadzący szkolenia: p. Waldemar Cyran, p. Ewa Piórkowska i p. Wiesław Kaliszuk.

Przypominamy: szkolenia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem i prowadzi je p. Wiesław Kaliszuk. Nabór na kolejne moduły ciągle trwa – zapraszamy wszystkich zainteresowanych: kontakt – tel. (25) 644-28-95 lub 502-086-989.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński