Ksiądz Proboszcz informuje…

Wkrótce Święto Zmarłych. Dobra pogoda umożliwia prowadzenie prac porządkowych na cmentarzu i w jego otoczeniu.

Zbliża się 1 listopada, a więc większość z nas rozpoczęła już sprzątanie grobów swoich bliskich na sadowieńskim cmentarzu. Uprzątnięte odpady muszą jednak być segregowane i usuwane w odpowiednie, wyznaczone do tego miejsce.

Ksiądz Proboszcz przypomina: Obok głównej bramy cmentarza, od strony kościoła ustawiony został kontener na odpady sztuczne (znicze, folie, kwiaty), a obok kontenera wygrodzone miejsce na odpady naturalne (ziemia, trawa kwiaty – bez sztucznych opakowań) – mówią o tym zamontowane tam tablice informacyjne. Wyrzucanie śmieci w inne miejsca obok cmentarza, jak też podrzucanie tu śmieci spoza cmentarza, jest zabronione. Śmieci są w miarę gromadzenia systematycznie wywożone, jednak niestosowanie się do zasad ich segregacji powoduje zwiększenie ogólnych kosztów usuwania odpadów przez sadowieńską Parafię, a więc przez nas wszystkich.

Uwaga! Cmentarz i jego otoczenie jest monitorowane.

Tekst/foto: Sławek Chyliński