WADY POSTAWY

Problem zdrowotny.

Prawidłowa postawa ciała to przede wszystkim wzajemne ułożenie wszystkich składowych elementów, takich jak: kończyny dolne i górne, klatka piersiowa, miednica, głowa oraz kręgosłup, który jest rusztowaniem dla ciała.

Czym są więc wady postawy?

Wadą postawy nazywamy okresowe lub trwałe zaburzenie prawidłowej postawy ciała, związane z niewydolnością układu mięśniowego, kostnego i więzadłowego kręgosłupa. Prawidłowo ukształtowany kręgosłup zdrowego człowieka przybiera kształt podwójnej litery S. Odcinki szyjny i lędźwiowy wygięte są do przodu, co określa się mianem lordozy, natomiast piersiowy i krzyżowy wygięte są do tyłu, co określa się mianem kifozy. Patrząc zarówno od przodu jak i od tyłu, kręgosłup powinien wyglądać na prosty. Każde odchylenie od normy pociąga za sobą zmiany postawy ciała. Mówi się wtedy o zaburzeniach, czyli wadach postawy. Najczęstszymi są: skolioza (boczne wygięcie kręgosłupa), kifoza (plecy okrągłe), lordoza (plecy wklęsłe).

W ciągu życia człowieka występują 2 okresy, w których organizm jest najbardziej podatny na powstawanie wad postawy. Pierwszy okres przypada na wiek 6-7 lat i związany jest ze zmianą stylu życia dziecka (kilkugodzinne pozycja siedząca w szkolnej ławce, dodatkowe ciężary w postaci plecaka szkolnego). Kolejny okres to 11-13 lat u dziewcząt i 13-14 lat u chłopców, co z kolei związane jest z okresem pokwitania, skokiem wzrostu i zmienionymi proporcjami ciała. Następuje wtedy szybki rozwój kośćca, za którym nie nadąża rozwój mięśni.

Wady postawy to poważny problem społeczny. Postęp cywilizacyjny powoduje ograniczenie aktywności ruchowej, a w konsekwencji dominującym staje się siedzący tryb życia. Komputery, telewizja i Internet powodują u dzieci i młodzieży szereg dysfunkcji i nieprawidłowości w kształtowaniu postawy ciała. Wg wieloletnich badań aż 90% dzieci w Polsce ma wady postawy, które się mocno pogłębiają bez podejmowania działań zapobiegawczych. Start edukacji szkolnej stanowi zagrożenie dla prawidłowej postawy ciała. Jest on związany ze zmianą stylu życia dziecka, które zaczyna spędzać większość czasu w niefizjologicznej pozycji siedzącej, nosi tornister na jednym ramieniu, pochyla się nad książkami obciążając kręgosłup. To wszystko sprzyja powstawaniu jego skrzywień i deformacji.

Nie podlega wątpliwości, że edukacja zdrowotna i systematyczne ćwiczenia mają największy wpływ na zahamowanie powstawania nowych wad postawy u dzieci i młodzieży oraz korygowanie już zaistniałych.

Działania profilaktyczne.

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży realizowana jest poprzez:

  • codzienną dbałość o utrzymanie prawidłowej postawy,
  • eliminację czynników stanowiących zagrożenie wystąpieniem wady,
  • zapewnienie dziecku odpowiedniej dla niego ilości ruchu,
  • dobór odpowiedniego tornistra,
  • regularną kontrolę stanu zdrowia.

UWAGA! Zwracajmy szczególną uwagę na tornister naszego dziecka!

Agata Tabor – pielęgniarka szkolna

Źródła:

www.gis.gov.pl

www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl

www.facebook.com

www.wsse.wroc.pl