Minął rok w bibliotece…

Początek roku to czas analizowania danych za ubiegły rok i licznych sprawozdań z realizacji projektów czy działalności podstawowej biblioteki. Przedstawiamy najważniejsze kwestie w telegraficznym skrócie.

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem skorzystała z wieloletniego programu „Narodowy rozwój czytelnictwa”, dzięki któremu otrzymaliśmy 16 000 zł. W 2019 roku przeznaczyliśmy na zakup nowości wydawniczych łącznie ponad 32 000 zł .

Księgozbiór w bibliotece w ubiegłym roku powiększył się o 1 608 nowych pozycji. W przeważającej części nowe nabytki to beletrystyka oraz książki dla dzieci i młodzieży.

W minionym roku zarejestrowaliśmy ok. 1 300 czytelników. Nasi czytelnicy wypożyczyli ponad 45 tyś. książek. Z czytelni Biblioteki skorzystano 1 711 razy.

Pragniemy również Państwu przypomnieć, że w ubiegłym roku Nasza Biblioteka ponownie zajęła wysoką pozycję w ogólnopolskim „Rankingu Bibliotek”, zajmując 102. Miejsce w kraju i 11. w województwie mazowieckim.

Ponadto GBP w Sadownem pozyskała nowy sprzęt do czytelni internetowej z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Zachęcamy naszych Czytelników do wspólnego kształtowania oferty czytelniczej sadowieńskiej biblioteki. Propozycje zakupu książek prosimy kierować na adres e-mail: gbp@gbpsadowne.pl.

Tekst/foto: GBP w Sadownem