Dożynki Gminno – Parafialne w Sadownem

15 sierpnia w Sadownem odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne. Hasło przewodnie tegorocznych Dożynek to: „Żywią i Bronią”, a ich gospodarzem było sołectwo Ocięte.

W tym roku zaplanowano wyłącznie część oficjalną z mszą św. w miejscowym kościele, niepełnymi obrzędami dożynkowymi, wystąpieniami gości oraz rozstrzygnięciem wcześniej ogłoszonych konkursów gminnych.

15 sierpnia br. przypada również 100. rocznica „Cudu nad Wisłą”. Z uwagi na to postanowiono tego dnia uczcić pamięć żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Przed uroczystościami dożynkowymi przedstawiciele lokalnych władz, przybyłych gości oraz Instytutu Pamięci Narodowej odsłonili na sadowieńskim cmentarzu odrestaurowany nagrobek poległego na naszym terenie w 1920 roku nieznanego żołnierza Wojska. Warto wspomnieć, iż projekt o wartości ok. 10 tys. zł., który przygotował p. Tadeusz Adamski, został sfinansowany przez Urząd Gminy w Sadownem, natomiast zrealizował go p. Marek Szczechura – Zakład Kamieniarski w Sadownem, za kwotę ok. 40 tys. zł., które przekazał na ten cel Instytut Pamięci Narodowej.

Po poświęceniu nowego pomnika przez ks. Antoniego Kunickiego, przedstawieniu przez p. Sławomira Akonoma rysu historycznego wojny polsko-bolszewickiej i śmierci na naszym terenie nieznanego żołnierza WP, uczczono pamięć wszystkich poległych w czasie tej wojny żołnierzy polskich poprzez złożenie na mogile wiązanek kwiatów i zapalenie symbolicznych zniczy. W delegacjach, które uczciły pamięć poległych wzięli udział: Posłowie – p. Maciej Górski, p. Marek Sawicki, p. Grzegorz Woźniak, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego p. Elżbieta Lanc, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego p. Anna Kaszuba, Wicestarosta Węgrowski p. Marek Renik, Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa przy Instytucie Pamięci Narodowej p. Joanna Piskorz, Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran, Przewodniczący Rady Gminy Sadowne p. Tomasz Szymanik, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sadowne p. Piotr Olkowski, p. Małgorzata Koroś i p. Sylwia Ilczuk oraz harcerze reprezentujący szkoły i organizacje młodzieżowe gminy Sadowne.

Główne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą św. w miejscowym kościele parafialnym, celebrowaną przez proboszcza ks. Antoniego Kunickiego w intencji rolników i uczestników Dożynek oraz Ojczyzny.

Przygotowane przez poszczególne sołectwa wieńce dożynkowe i ich asysty, po powitaniu na „progu” świątyni przez proboszcza parafii ks. Antoniego Kunickiego, wprowadzili do kościoła Starostowie Dożynek – Państwo Patrycja i Stanisław Żegota z Ociętego. Po mszy św. i obrzędach dożynkowych barwny korowód przemaszerował na parking przy Urzędzie Gminy, gdzie dalszą część uroczystości poprowadził Zastępca Wójta Gminy Sadowne p. Marcin Gręda, a dożynkową oprawę muzyczną zaprezentował Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”.

Po oficjalnym powitaniu, Starostowie Dożynek przekazali włodarzowi Gminy p. Waldemarowi Cyranowi oraz jego małżonce Katarzynie obrzędowy chleb, upieczony z tegorocznych zbiorów zbóż. Powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa w składzie: ks. Karol Lipczyński, p. Ewa Piórkowska i p. Dorota Mianowicz oceniła wieńce dożynkowe. W tym roku za najładniejsze wieńce nagrodzono sołectwa:  I miejsce – Ocięte, II – Płatkownica, III – Sokółka, wyróżnienia: Morzyczyn Włóki, Sadoleś, Zarzetka, Grabiny, Zieleniec, Krupińskie, Morzyczyn Włościański. Przedstawiciele laureatów Konkursu odebrali puchary i dyplomy z rąk Proboszcza Parafii ks. Antoniego Kunickiego i Wójta Gminy Sadowne p. Waldemara Cyrana oraz członków Komisji Konkursowej.

Następnie nagrodzono laureatów konkursu na „Najpiękniejszy ogród Gminy Sadowne 2020”. Oto jego wyniki: I miejsce – p. Iwona Dobosz z Sadownego, II miejsce – p. Ewa Ogonowska z Morzyczyna Włóki, III miejsce – p. Barbara Janowska z Sadownego. Wyróżnienia otrzymali – p. Dariusz Akonom z Sadownego i p. Bożenna Gerej z Sadownego. Nagrody wręczyli Organizatorzy Konkursu oraz jego sponsorzy: za miejsca I-III – PSB Mrówka Sadowne i za wyróżnienia – Sklep Ogrodniczy AGAWA z Sadownego.

Rozstrzygnięto też konkursy zorganizowane w czasie Dożynek przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Węgrowie – nagrody laureatom konkursów wręczyli: p. Adam Kowalczyk – Kierownik PT oraz jego pracownicy.

Tegoroczne uroczystości dożynkowe przygotował Urząd Gminy w Sadownem, Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Sadownem i Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński/Danuta Chylińska