Kronika strażacka 14-20 sierpnia 2020

W okresie 14 – 20.09.2020 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 24 zdarzenia, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 6 pożarów, 15 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe.

15.09.2020 – Szumin, gm. Łochów – wypadek drogowy.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Brzuza i przeprowadzonym wstępnym rozpoznaniu KDR stwierdził, że dachowaniu uległ samochód, w którym znajdowały się dwie osoby, samodzielnie opuściły pojazd. Poszkodowanym pomocy medycznej udzielił ZRM przybyły na miejsce zdarzenia. Na miejscu akcji działania wyjaśniające okoliczności wypadku prowadziła Policja. Zastęp OSP Brzuza zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu zakończenia działań przez Policję.

17.09.2020 – Węgrów, ul. Gdańska – wypadek drogowy.

Na DK-62 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 samochodów osobowych (pojazdy stały na drodze blokując jeden pas ruchu). Jednym samochodem jechało 5 a drugim 1 osoba (osoby przytomne, samodzielnie opuściły pojazdy przed przybyciem straży pożarnej), brak innych służb na miejscu zdarzenia. Działania zastępów JRG, polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.  Z uwagi na szybkie przybycie ZRM na miejsce zdarzenia nastąpiło przejęcie przez lekarza koordynacji medycznych działań ratowniczych oraz poszkodowanych dalsze czynności medycznych przy poszkodowanych prowadzono pod nadzorem lekarza.   Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji oraz kolejne zastępy OSP Węgrów i Dowódca JRG, który przejął kierowanie działaniami ratowniczymi. Po zabraniu poszkodowanych przez ZRM do szpitali (5 osób), miejsce zdarzenia przekazano protokołem Policji – zastępy JRG powróciły do koszar. Na miejscu zdarzenia pozostał zastęp OSP Węgrów do czasu zakończenia czynności dochodzeniowych prowadzonych przez Policję. Po zakończeniu działań usunięto z jezdni pozostałości powypadkowe, a następnie zastęp OSP powrócił do koszar.

19.09.2020 – Szynkarzyzna, gm. Sadowne – pożar lasu.

Do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie telefoniczne o pożarze młodnika sosnowego od leśniczego będącego w rejonie pożaru. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów wody na pożar doprowadzając do jego lokalizacji a w następstwie do jego ugaszenia. Na tym działania zakończono.

20.09.2020 – Węgrów, Aleja Solidarności – pożar poddasza w budynku mieszkalnym.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów JRG stwierdzono, że panuje duże zadymienie na nieużytkowym poddaszu w parterowym, murowanym budynku mieszkalnym, nie było osób poszkodowanych (mieszkańcy wcześniej powychodzili na zewnątrz), dostęp do pomieszczenia poddasza możliwy był poprzez drzwi z zewnątrz z drabiny. Działania 7 zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu prądu wody w natarciu przez drzwi w ścianie szczytowej na poddasze, jednocześnie wprowadzając rotę ratowników. Prąd elektryczny został odłączony na tablicy rozdzielczej budynku, jednak w celu odłączenia przyłącza zadysponowano Pogotowie Energetyczne. Z uwagi na duże zadymienie i dużą temperaturę panującą na poddaszu, wykonano otwór w dachu (pokrycie blacha) w celu oddymienia pomieszczenia i zmniejszenia temperatury, przez otwór podano kolejny prąd wody. Dalsze działania polegały na usuwaniu tlących się materiałów z poddasza na zewnątrz i przelewaniu wodą, dokonano też częściowej rozbiórki elementów konstrukcji dachu. Miejsce pożaru sprawdzono kamerą termowizyjną nie stwierdzając dalszych ognisk. Poddasze przewietrzono. Przedstawiciel Urzędu miasta dostarczył na miejsce plandeki, którymi zabezpieczono dach przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

KP PSP Węgrów