Wyróżniono nauczycieli ZSP

Nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

W dniu 20 października 2020 r. w Siedlcach odbyło się wręczenie zasłużonym nauczycielom nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wśród nagrodzonych było troje nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Pani Grażyna Gąsiorek, natomiast Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymali: Pani Elżbieta Rukat i Pan Kamil Kiełek.

Nagrodzonym serdeczne gratulacje.

Tekst: Sławomir Ryszawa