Prawie 100 miesięcy…

Kolejny rok, kolejna rocznica. W tych dniach mija ósma rocznica utworzenia Portalu Info Sadowne. Dziękuję Państwu za wspólne lata!

Portal Info Sadowne powstał na przełomie października i listopada 2012 roku. Oczywiście powstał on w celu gromadzenia i przekazywania informacji o gminie Sadowne, zaistniałych na tym terenie bieżących wydarzeń, a także w celu promocji Gminy.

Jak zawsze podkreślam, Portal jest apolityczny i niekomercyjny, a także nie jest związany z jakąkolwiek instytucją. W opisie Gminy ukazuje jej walory i zachęca czytających do odwiedzin tego terenu. Mieszkańcy gminy nieodpłatnie mogą uczestniczyć w tworzeniu zawartości Portalu, a także – również nieodpłatnie – reklamować prowadzoną tu działalność gospodarczą lub umieszczać drobne ogłoszenia. I niektórzy z Państwa korzystają z tego przywileju – Brawo!!!

A główny cel? Portal od początku swojego istnienia stara się połączyć i zachęcić do wspólnego działania na rzecz Gminy wszystkie instytucje i osoby, którym „leży na sercu” dobro Regionu Sadowieńskiego.

Dotychczas na Portalu ukazało się prawie 24 tysiące artykułów i informacji, które tworzone są przeważnie przez administratora i redaktora naczelnego w jednej osobie, ale też – coraz chętniej – przez grupę redaktorów społecznościowych. I tu dziękuję im i zachęcam inne osoby do współpracy…

Treść umieszczana jest w 10 głównych kategoriach:

– kultura, rozrywka – wydarzenia o charakterze lokalnym promujące kulturę i sztukę, głównie organizowane dzięki i przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury czy Gminnej Biblioteki Publicznej, ale też promowanie lokalnych twórców i artystów ludowych,

– edukacja – wydarzenia i działalność gminnych ośrodków oświatowych, publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli. Dział zawiera również elementy profilaktyki – cykl artykułów, które są skierowane zwłaszcza do młodzieży i rodziców, a także ukazuje i zachęca do działalności wolontariatu,

– sport, rekreacja – wydarzenia sportowe, promocja rekreacji poprzez wykorzystanie walorów naturalnych – Gmina w całości leży w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. Dział promuje lokalne kluby i grupy sportowe, a także eksponuje osiągnięcia zamieszkałych na tym terenie sportowców,

– wieści gminne – ukazuje i informuje o ważnych wydarzeniach natury urzędowej, a także podaje do wiadomości ważne dla społeczności zmiany i akty prawne. Z inicjatywy Redakcji zainicjowano cykl artykułów pn. „5 minut o…” z wypowiedziami Wójta Gminy na tematy nurtujące lokalną społeczność (ostatnio trochę „kuleje”),

– ciekawe – inne informacje o wydarzeniach nie mieszczących się w kategoriach, ale też o zasięgu poza lokalnym, które mogą zainteresować naszych mieszkańców,

– czy wiesz – informacje i zalecenia zdrowotne, a także porady, szczególnie dla młodzieży i rodziców, ze wskazaniem zagrożeń patologiami i demoralizacją,

– służby – kategoria przeznaczona na wydarzenia z terenu Gminy o charakterze kryminalnym lub dot. zagrożeń pożarowych. Ukazują się tu również informacje o prowadzonych akcjach i profilaktyce, które aktualizują: Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie. Informacje zawierają również promocję prężnie działających na tym terenie Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,

– z historii – przypomnienie i ukazanie dziejów regionu, ciekawostek historycznych, publikowanie pozycji historycznych o Gminie, których autorami są tutejsi mieszkańcy, ale nie tylko,

– dom, ogród – ciekawe przepisy kulinarne zasłyszane od lokalnej społeczności, przesłane przez naszych mieszkańców, ale też opracowane i sprawdzone przez nasze Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz – porady ogrodnicze dla działkowców, mieszkańców, rozpoczynających przygodę z ogrodem, dostosowane do warunków terenu Gminy,

– ogłoszenia – drobne ogłoszenia osób fizycznych i prawnych zamieszkujących na tym terenie lub prowadzących tu swoją działalność gospodarczą, a także… z których mogą skorzystać nasi mieszkańcy,

Portal – z założenia – skierowany do gminnej społeczności, zainteresował też osoby, które pochodzą z tego terenu, a osiadły w różnych miejscowościach naszego kraju lub poza jego granicami. Od początku jego funkcjonowania zarejestrował prawie 3 miliony wyświetleń, przy niemal milionie odwiedzin.

Każdego dnia rejestruje się setki otwarć artykułów na stronie przez czytelników mieszkających na wszystkich kontynentach. Jak dotychczas system zarejestrował 110 krajów ze wszystkich kontynentów – pierwsza dziesiątka to oczywiście Polska, a następnie Stany Zjednoczone, nieustalona lokalizacja w Europie, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Kanada, Afryka Południowa, Norwegia i Francja. Wśród odwiedzających można też dostrzec mieszkańców takich krajów, jak: Singapur, Chiny, Izrael, Indie, Meksyk, a nawet Benin, Namibia, Filipiny, Iran czy też Urugwaj (zobacz).

W tym miejscu pozdrawiamy Naszych Rodaków oraz czytelników spoza granic kraju, którzy dzielnie nas wspierają i każdego dnia swoją obecnością na Portalu potwierdzają zasadność jego prowadzenia!!!

Portal wspierany jest przez stronę na Facebooku, gdzie umieszczane są fragmenty nowych artykułów. Społeczność „lubiąca” stronę wciąż szybko się powiększa – obecnie już ponad 3 600 internautów polubiło nasz Facebook (zobacz).

Portal Info Sadowne nadal rozwija się i jest otwarty na propozycje mieszkańców Gminy, a także zachęca ich do jego współtworzenia. Mieszkańcy mają możliwość współuczestniczenia w redagowaniu zawartości Portalu i korzystają z tego, przesyłając swoje artykuły na adres Redakcji podany w zakładce „Kontakt – wyślij artykuł”, ale najchętniej czytają artykuły i oglądają zdjęcia z wydarzeń, w które zaopatruje się prawie wszystkie wpisy.

Dzięki zewnętrznemu serwerowi Google, w galerii (oprócz pojedynczych zdjęć na stronach Portalu) znajduje się obecnie kilkanaście tysięcy zdjęć w katalogach (dostępne przy konkretnych artykułach). Artykuły wspierane są również krótkimi filmami, tworzonymi przeważnie przez Redakcję, a „filmoteka” zawiera 93 pozycje (zobacz).

Staramy się, aby Portal cieszył się zaufaniem. W tym celu przekazujemy czytelnikom w miarę szybko wiarygodne i rzetelne informacje.

8 lat – to niewiele, ale z drugiej strony… prawie 100 historycznych miesięcy. Korzystając z okazji, dziękuję Państwu za zaufanie i wsparcie, które przekłada się każdego dnia na liczbę czytelników Portalu i osób „lubiących” facebookowe artykuły.

Pozdrawiam – Sławomir Chyliński (administrator Portalu)