Kronika strażacka 9-15.11.2020

W okresie 09 – 15.11.2020 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 8 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 2 pożary, 4 miejscowe zagrożenia, 2 alarmy fałszywe.

11.11.2020 – Morzyczyn Włóki, gm. Sadowne – pożar stodoły

Na miejsce zdarzenia zadysponował zastępy z  JRG Węgrów i  Ostrów Mazowiecka oraz pobliskie zastępy OSP.  W chwili przybycia na miejsce pierwszego zastępu straży pożarnej, że pożarem całkowitym objęta jest drewniana stodoła kryta eternitem. Z informacji uzyskanych od właścicielki w budynku nikt nie przebywał, a do budynku nie był doprowadzony prąd elektryczny. Ustalono, że w budynku znajduje się kilka sztuk beli siana, skuter, drobne maszyny rolnicze oraz rowery. Działania zastępów w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 2 prądów wody w natarciu oraz 2 prądów wody w obronie (kolejny budynek gospodarczy oddalony o około metr od budynku objętego pożarem). W wyniku pożaru doszło do osłabienia konstrukcji budynku i jego zawalenia na całej powierzchni. Działania te doprowadziły do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Po dokładnym przelaniu pogorzeliska jednostki straży pożarnej zakończy działania i zastępy wróciły do bazy.

12.11.2020 –  Leśniki, gm. Korytnica – wypadek drogowy

Po dotarciu zastępów straży pożarnej stwierdzono, że pojazd marki Seat Toledo znajduje się w rowie, kierujący oraz pasażer poza pojazdem, Policja i ZRM na miejscu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz na odłączeniu akumulatora. Po zbadaniu poszkodowanych przez Zespół Ratownictwa Medycznego pasażer został przewieziony do Szpitala. Miejsce zdarzenia przekazano protokołem Policji. 

13.11.2020 – Węgrów – budynek wielorodzinny

Do SKKP w Węgrowie wpłynęła o osobie, która przebywa w mieszkaniu i może potrzebować pomocy, a z którą nie ma kontaktu. Dyżurny SK zadysponował JRG Węgrów. Na miejscu zdarzenia po przeprowadzonym rozpoznaniu strażacy stwierdzili, że w mieszkaniu pali się światło, osoba nie odpowiada na wezwania, nie otwiera drzwi. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, próbie nawiązania kontaktu z osobą w środku mieszkania. Po przybyciu Policji i na ich prośbę drzwi zostały otworzone sprzętem podręcznym burzącym. W mieszkaniu zastana osoba była w złym stanie psycho-fizycznym i nie reagowała na polecenia głosowe, udzielono wsparcia psychicznego do momentu przekazania ZRM (przekazano kartę KPP). Miejsce zdarzenia przekazano protokołem Policji, na tym działa zakończono, zastęp powrócił do bazy.

15.11.2020 – Topór, gm. Stoczek – pożar w budynku mieszkalnym

Do pożaru zadysponowane zostały zastępy JRG Węgrów i najbliższe OSP. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu OSP Topór, strażacy stwierdzili zadymienie w parterowym, drewnianym budynku mieszkalnym z poddaszem (brak widocznego ognia). Mieszkańcy sami przed przybyciem straży podjęli akcję gaśniczą skutecznie ograniczając pożar. Działania zastępu OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz rozwinięciu linii gaśniczej do budynku i poszukiwaniu źródła zadymienia z jednoczesnym jego oddymianiem. Po sprawdzaniu poddasza ustalono, że w wyniku nieszczelności przewodu kominowego zapaliło się wnętrze zabudowanej drewnianej ścianki przyległej do komina. Przeprowadzono częściową rozbiórkę drewnianej zabudowy i podano prąd wody na tlące się elementy, z których część usunięto na zewnątrz i tam przelano wodą. W trakcie działań część mieszkańców budynku zgłosiła złe samopoczucie (dwie osoby dorosłe i dziecko – objawy podtrucia gazami pożarowymi). Udzielono im KPP (tlenoterapia, wsparcie psychiczne) i zadysponowano ZRM, który po przybyciu przebadał te osoby (nie stwierdzono potrzeby hospitalizacji). Dalsze działania zastępów polegały na sprawdzeniu pomieszczeń miernikiem wielogazowym pod kątem występowania tlenku węgla, nie stwierdzając jego obecności, ściany sprawdzono też kamerą termowizyjną nie stwierdzając ognisk pożaru. Pomieszczenia przewietrzono.

KP PSP Węgrów