Kronika strażacka 16-22.11.2020

W okresie od 16 – 22.11.2020 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 4 zdarzenia, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 2 pożary, 2 miejscowe zagrożenia.

16.11.2020 – Grabowiec, gm. Stoczek – otwarcie drzwi.

Do SKKP w Węgrowie wpłynęła formatka z CPR z informacją, że w mieszkaniu leży mężczyzna, nie porusza się, a drzwi są zamknięte. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Topór KDR podał, że w asyście policji otworzono drzwi do budynku i zastano mężczyznę bez oznak życia. Działania zastępu zostały zakończone, dalsze czynności na miejscu zdarzenia prowadziła policja

21.11.2020 – Złotki, gm. Sadowne – budynek mieszkalny jednorodzinny.

SKKP otrzymało informację o palących się sadzach w kominie budynku mieszkalnego drewnianego. Przybyłe na miejsce zastępy OSP wygasiły piec, podały prąd proszku z gaśnicy proszkowej doprowadzając do lokalizacji pożaru. Następnie przeczyszczono komin wyczystką, doprowadzając do całkowitego ugaszenia pożaru. Pomieszczenia sprawdzono kamerą termowizyjną nie stwierdzając pożaru ukrytego w ścianach w pobliżu komina. Równolegle monitorowano atmosferę miernikiem pod kątem występowania tlenku węgla, nie stwierdzając jego obecności.

21.11.2020 – Węgrów – pożar w budynku mieszkalnym.

SK do zdarzenia zadysponowało 3 zastępy JRG oraz zastęp GBA OSP Węgrów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów JRG, KDR po przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdził, że w budynku jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej pali się w pomieszczeniu kotłowni (piwnica), panuje duże zadymienie, dym wydobywa się z okien na pierwszym piętrze, na balkonie na wysokim parterze znajdują się cztery osoby (osoba starsza o ograniczonej zdolności poruszania się oraz troje dzieci – żadna z tych osób nie odniosła obrażeń ciała), prąd odłączony od budynku.  Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu na miejsca zdarzenia, ewakuacji osób z balkonu przy pomocy drabiny przenośnej oraz wprowadzeniu roty gaśniczej do piwnicy i podaniu prądu wody w natarciu na pożar. Równocześnie wprowadzono rotę ratowników na kondygnacje nadziemne w celu przeszukania pomieszczeń pod kątem osób poszkodowanych – nie stwierdzając ich obecności. Na miejsce zdarzenia przybył zastęp OSP, który wsparł prowadzone działania. Działania te doprowadziły do lokalizacji, a następnie ugaszenia pożaru. Następnie przewietrzono i oddymiono pomieszczenia w budynku, sprawdzono kamerą termowizyjną, nie stwierdzając zagrożenia. Ponadto sprawdzono pomieszczenia w budynkach przylegających pod kątem obecności tlenku węgla, nie stwierdzając zagrożenia. Po zakończeniu działań zastępy powróciły do koszar.

KP PSP Węgrów