Kronika strażacka 28.02 – 07.03.2021

W okresie od 28.02 – 07.03.2021 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 21 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 3 pożary, 15 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe.

03-04.03.2021 – Sadowne, Starawieś, Wyszków– alarmy fałszywe o podłożonych bombach.

Zastępy Straży Pożarnej zabezpieczały działania policji podczas sprawdzania zgłoszeń o podłożonych ładunkach wybuchowych w placówkach szkolno-przedszkolnych. Podczas działań nie stwierdzono zagrożenia.

04.03.2021 Ostrówek, gm. Łochów – wypadek komunikacyjny.

Po dotarciu pierwszego zastępu OSP Ostrówek, strażacy stwierdzili, że w miejscowości Ostrówek na DK-50 doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych, oba pojazdy znajdują się na jezdni, droga nie przejezdna w obu kierunkach, cztery osoby poszkodowane, przytomne, dwie same opuściły rozbite pojazdy. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetlenia terenu akcji i odłączeniu akumulatorów. Jednocześnie przystąpiono do udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Na miejsce przybyły dwa Zespoły Pogotowia Medycznego i Policja. Dwie kobiety bardziej poszkodowane zostały przekazane pod opiekę medyczną ratownikom ZRM, pozostałych dwóch mężczyzn zaopatrzyli ratownicy straży pożarnej do czasu przybycia kolejnej karetki. Po przekazaniu wszystkich poszkodowanych i odjeździe karetek z miejsca zdarzenia na prośbę Policji pozostawiono zastęp OSP Ostrówek w celu oświetlenia terenu akcji dla grupy dochodzeniowo-śledczej. 

05.03.2021 Starawieś, gm. Liw – wypadek komunikacyjny.

Przybyły na miejsce zastęp OSP Sadowne, zastał samochód znajdujący się w przydrożnym rowie, brak osób w pojeździe. Kierujący oddalił się z miejsca zdarzenia. Policja wraz z ZRM udała się do wsi oddalonej ok. 1 km. w celu poszukiwania kierującego pojazdem. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zadaszenia i odłączeniu akumulatora w pojeździe, oraz sprawdzeniu terenu w pobliżu czy nie ma więcej poszkodowanych (nie stwierdzono). Pojazd na wniosek Policji został zabrany przez pomoc drogową. Na tym działania zakończono, a zastęp powrócił do bazy.

07.03.2021 Morzyczyn Włóki, gm. Sadowne – pożar budynku gospodarczego.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów OSP Morzyczyn Włościański i OSP Morzyczyn Włóki, strażacy stwierdzili, że pali się drewniany budynek gospodarczy (objęty w połowie pożarem) kryty blachą, brak było innych zagrożonych budynków, brak osób poszkodowanych. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu wody w natarciu na palący się budynek gospodarczy. Następnie na miejsce zdarzenia przybyły kolejne zastępy OSP, które wsparły prowadzone działania, podały kolejny prąd wody w natarciu na palący się budynek oraz oświetliły teren akcji. Na miejsce zdarzenia przybyła Policja, Pogotowie Energetyczne (odłączono dopływ energii do budynku) oraz zastęp JRG PSP. Po przeprowadzeniu drobnych prac rozbiórkowych, przelano pogorzelisko wodą, co doprowadziło do likwidacji pożaru. Na tym działania zastępów zakończono – zastępy powróciły do koszar.

Ponadto w 5 przypadkach jednostki OSP przewoziły osoby na szczepienia przeciw Covid 19. Przewozy uzgodnione były z Koordynatorami Gminnymi.

KP PSP Węgrów