Kronika strażacka 30 maja – 06 czerwca 2021

W okresie 30.05 – 06.06.2021 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 18 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 7 pożarów, 10 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

02.06.2021 Węgrów, ul. Słowackiego – otwarcie mieszkania.

Do SKKP wpłynęła informacja od dyżurnego Policji z żądaniem pomocy w otwarciu mieszkania na parterze w budynku wielorodzinnym. SK na miejsce zdarzenia zadysponowało zastęp JRG. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu, strażacy uzyskali informację od policji, że w mieszkaniu na parterze może ktoś przebywać – brak kontaktu. Działania zastępu polegały na dotarciu ratowników na balkon przy pomocy drabiny przystawnej, a następnie otwarciu okna oraz dotarciu do mieszkania i otwarciu drzwi innym służbom. Przybyły na miejsce lekarz ZRM stwierdził zgon osoby przebywającej wewnątrz mieszkania.

03.06.2021 Krupińskie, gm. Sadowne – pożar lasu.

Do działań gaśniczych zostały zadysponowane 3 zastępy straży pożarnej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że pożarem objęta jest ściółka i roślinność niższych pięter lasu o powierzchni ok. 2 hektarów, w lesie mieszanym, stanowiącym własność prywatną. Działania zastępów w pierwszej chwili polegały na podaniu 4 prądów wody w natarciu na pożar. Przewidując trudności związane ze skutecznym zorganizowaniem zaopatrzenia wodnego KDR poprosił o zadysponowanie kolejnych trzech zastępów na miejsce zdarzenia. Działania te doprowadziły do ugaszenia pożaru. Miejsca zdarzenia nie przekazano z powodu braku obecności właścicieli. Na tym działania zakończono.

Uległo spaleniu: ok. 2 ha ściółki i roślinności leśnej. W działaniach brało udział 6 zastępów straży pożarnej i 34 ratowników.

W podanym okresie czasu dowieziono czterech mieszkańców powiatu na szczepienia ochronne przeciw korona-wirusowi COVID-19. 

KP PSP Węgrów