Prosimy o czujność!

Jak informują nas czytelnicy, w ostatnich dniach na terenie Sadownego pojawiły się osoby, które sprawiają wrażenie, iż obserwują posesje, domki letniskowe itp. z zamiarem dokonania włamania lub kradzieży.

Ewentualnym „złodziejom” sprzyja okres zimowy i pozostawione w tym okresie domy czy domki bez opieki. Potrafią też oni skorzystać z nadarzającej się okazji np. ostatnio powtarzających się bardzo złych warunków atmosferycznych i ich skutków w postaci awarii oraz wyłączania prądu dla poszczególnych dzielnic czy miejscowości.

Drodzy Państwo! Dla własnego dobra i w ramach pomocy sąsiedzkiej zwracajcie uwagę na obce osoby, które pojawią się w otoczeniu Waszych posesji czy też posesji chwilowo pozostawionych bez opieki. Wskazane też jest, aby takie fakty zgłaszać do odpowiednich służb, które wykonają niezbędne czynności, a także obejmą nadzorem prewencyjnym wskazany obszar.

Wystarczy zadzwonić na nr 112 lub 997 – to nic nie kosztuje, a uchroni Was i Waszych sąsiadów od zagrożenia kradzieżą czy też włamaniem. Bądźcie czujni!

Proszę o rozpowszechnianie tej informacji. A przy okazji, w imieniu nieobecnych podziękowania dla sąsiadów z Gaju za wczorajszą pozytywną reakcję na obce osoby przebywające na tym terenie, których zachowanie wskazywało na przygotowanie do przestępstwa.

Tekst: Sławek Chyliński