Byliśmy na Targach Edukacyjnych

8 kwietnia w Węgrowie odbyły się I Targi Edukacyjne Powiatu Węgrowskiego. Swoją ofertę edukacyjną zaprezentował również Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

W tym roku po raz pierwszy Starostwo Powiatowe w Węgrowie zorganizowało Targi Edukacyjne, podczas których szkoły średnie powiatu węgrowskiego zachęcały uczniów ostatnich klas szkół podstawowych do wyboru placówki oświatowej, w której będą kontynuować swoją naukę.

Targi odbyły się 8 kwietnia 2022 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, patronat nad nimi objęła Senator RP p. Maria Koc. Wśród zaproszonych gości mogliśmy zauważyć parlamentarzystów, samorządowców, dyrektorów szkół ponadpodstawowych, podstawowych, a także przedstawicieli instytucji oraz szkół wspierających lub współpracujących z powiatem węgrowskim.

Po oficjalnym otwarciu Targów oraz prezentacji multimedialnej przygotowanej przez szkoły, głos zabrali przedstawiciele Organizatorów i Gości: Starosta Węgrowski p. Ewa Besztak, Senator RP p. Maria Koc i I Mazowiecki Wicekurator Oświaty p. Dorota Skrzypek. Następnie, w części artystycznej mogliśmy zobaczyć: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

ZSP Sadowne podczas Targów było reprezentowane przez silną grupę nauczycieli i uczniów – oczywiście pod kierownictwem p. Dyrektora Sławomira Ryszawy, a także „pod okiem” Wicestarosty p. Marka Renika, nadal związanego z ZSP Sadowne. Duże uznanie należy się mocno oklaskiwanemu podczas części artystycznej Zespołowi Tańca Ludowego „Orkan”, który przygotowali do występu pp.: Mirosława Renik, Marta Osman i Kamil Kiełek. W międzyczasie wspomagali oni również stoisko ZSP Sadowne, gdzie królowali głównie uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i p. Magdalena Figoń. Stoisko to cieszyło się dużym powodzeniem wśród uczestniczących w Targach uczniów podstawówek powiatu węgrowskiego, a także zaproszonych gości (potwierdzał to wyróżniający się tłum przy tym stoisku).

Targi spełniły swoją rolę, a wielu absolwentów podstawówek podjęło prawdopodobnie decyzję o wyborze szkoły średniej, a tych niezdecydowanych i „mało” zdecydowanych zapraszamy na stronę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem, gdzie wśród aktualności, prezentujących sukcesy szkoły, uruchomiono już zakładkę „Rekrutacja”, umożliwiającą krok po kroku wybór odpowiedniej dla siebie szkoły sadowieńskiej i złożenie w terminie podania o przyjęcie do tej szkoły. Zachęcamy do odwiedzenia szkolnej strony – https://www.liceumsadowne.pl/.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Zobacz też film>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński